3 tärkeää syytä, miksi maksuton Facebook-markkinointisi ei toimi

3 tärkeää syytä miksi maksuton Facebook-markkinointisi ei toimi

Tarkoittaako Facebook-markkinointi sinulle edelleen lähinnä uusien julkaisujen lisäämistä Facebook-sivun aikajanalle? Oletko turhautunut siihen, ettei Facebook-markkinointiin käytetty aika johda näkyvien tulosten syntymiseen?

Jos edelleen epäilet sitä, kannattaako maksuton Facebook-markkinointi vaihtaa Facebook-mainoksiin, käytä hetki seuraavaksi esittämieni asioiden pohtimiseen.

Se kannattaa etenkin, jos

  1. Olet tyytymätön Facebook-markkinoinnin avulla tähän asti saavuttamiisi tuloksiin
  2. Sinulla on henkilökohtaisia kehittymistavoitteita
  3. Haluat edistää jonkin yrityksen tai organisaation menestystä

Näiden syiden takia maksuton Facebook-markkinointisi ei toimi

Jos markkinoinnin tehtävä mielestäsi on ennen muuta konkreettisten ja mitattavien tulosten tuottaminen (uudet asiakkaat, tuotteiden tai palveluiden myynti, yrityksen kasvu), tämä on sinulle erityisen tärkeää tietoa.

Maksuton Facebook-markkinointi ei auta sinua saavuttamaan sen enempää henkilökohtaisia kuin yrityksesi tai organisaatiosi tavoitteita. Jos et vielä ole tehnyt päätöstä Facebook-markkinoinnin painopisteen siirtämisestä maksuttomasta julkaisemisesta maksullisiin mainoksiin, nyt on korkea aika vaihtaa hevosta Facebook-markkinoinnissa.

Seuraavat 3 syytä tekevät maksuttoman Facebook-markkinoinnin varaan jättäytymisestä päivä päivältä kehnomman ratkaisun.

SYY 1: Maksuton näkyvyys Facebookissa ei enää koskaan muutu paremmaksi

Facebook-sivun maksuttomien julkaisujen tavoittavuus on parin viime vuoden aikana heikentynyt dramaattisesti. Tämän ovat huomanneet kaikki, jotka yrittävät viestittää Facebook-sivunsa tykkääjille julkaisujen avulla. Julkaisut tavoittavat enää murto-osan Facebook-sivun koko tykkääjämäärästä.

Yleinen johtopäätös tästä kehityksestä on, että syynä on Facebookin halu saada kaikki maksamaan näkyvyydestä, toisin sanoen käyttämään Facebook-mainoksia.

Todellisuus on kuitenkin jälleen kerran tarua ihmeellisempi – tai pikemminkin kuviteltua yksinkertaisempi.

Miksi julkaisujen näkyvyys Facebookissa on heikentynyt?

Facebookissa julkaistavan sisällön määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi Facebookin käyttäjät ovat jatkuvasti entistä aktiivisempia – kavereiden määrä kasvaa, tykättyjen sivujen määrä kasvaa ja Facebookin käyttäjät kuuluvat yhä useampiin ryhmiin.

Mitä verkottuneempia käyttäjät ovat, sitä enemmän sisältöä on tarjolla jokaisen yksittäisen ihmisen uutisvirtaan. Sisällön ylitarjonta johtaa siihen, että myös sinun Facebook-sivusi julkaisut tavoittavat enää vain murto-osan tykkääjistä.

Eikä tämä tilanne ole muuttumassa – pikemminkin päinvastoin. Ja kyse ei ole Facebookin ahneudesta, vaan normaalista tilanteesta, joka syntyy aina, kun suuri joukko ihmisiä kokoontuu yhteen ja on vuorovaikutuksessa keskenään.

JOHTOPÄÄTÖS: Maksuttomien Facebook-sivun julkaisujen käyttö markkinointikeinona tuli ja meni eikä paluuta entiseen enää ole. Maksuttoman Facebook-markkinoinnin varaan jättäytyminen tässä tilanteessa tarkoittaa vapaaehtoista sulkeutumista pieneen koppiin, jonka seinät ja katto tulevat joka päivä lähemmäksi.

SYY 2: Ilman mainoksia et tavoita tarpeeksi suurta kiinnostunutta yleisöä, jotta sillä olisi vaikutusta mihinkään

Yksi markkinointiin liittyvä luonnonlaki on, että markkinointiviestintä voi tuottaa hyviä tuloksia vain, jos sen avulla ensin tavoitetaan riittävästi oikeita ihmisiä (mahdollisia ostajia). Markkinointi on aina suuressa määrin numeropeliä, jossa laadun lisäksi myös määrällä on merkitystä.

Maksuton Facebook-markkinointi kompastuu pahasti juuri tähän asiaan.

Jos Facebook-markkinointisi perustuu vain Facebook-sivun aikajanalle lisättyihin maksuttomiin julkaisuihin, tavoittamasi yleisö jää suurella todennäköisyydellä onnettoman pieneksi.

Tämä johtuu aiemmin mainitun maksuttoman näkyvyyden heikentymisen lisäksi siitä, että Facebook-sivujen keskimääräiset tykkääjämäärät ovat yksinkertaisesti liian pieniä.

Otetaan esimerkki:

Sinulla on Facebook-sivu, jolla on 1000 tykkääjää. (Montako tykkääjää sinun yrityksesi Facebook-sivulla on tällä hetkellä?)

Lisäät sivun aikajanalle uuden julkaisun, jonka avulla haluat _______________________________( lisää tähän jokin sinulle tärkeä markkinoinnin tavoite, esimerkiksi jonkin tuotteesi myynnin kasvattaminen myymälässä tai verkkokaupassa).

Kuinka moni näkee julkaisusi?

Maksuttomien Facebook-sivun julkaisujen avulla tavoitetaan tällä hetkellä useimmiten 5 – 15 % sivun tykkääjjistä. Julkaisusi siis näkee Facebookissa todennäköisesti 50 – 150 ihmistä (5 – 15 prosenttia tykkääjistä).

Kuinka moni julkaisun nähneistä ihmisistä klikkaa julkaisuasi?

Julkaisujen klikkausprosentti vaihtelee välillä 1 – 5 % => todennäköisesti 1 – 7 henkilöä klikkaa julkaisuasi.

Ei kovin hyvä saldo, sillä kyse on vasta klikkaajista, ei ostavista asiakkaista.

Kuinka monta julkaisua lisäät sivullesi viikossa?

Voit yrittää ratkaista maksuttomien julkaisujen tavoittavuusongelmaa lisäämällä julkaisuaktiivisuuttasi. Tällekin on kuitenkin rajansa, sillä aikasi tuskin riittää jatkuvaan Facebook-sivun aikajanan päivittämiseen. Lisäksi myös yleisösi voi jossain vaiheessa kokea, että julkaisusi eivät tuota riittävästi hyötyä, jolloin aktiivisuus kääntyy itseään vastaan.

JOHTOPÄÄTÖS: Et varmasti tarvitse taskulaskinta ihmeellisempää laitetta todetaksesi, että maksuttomien Facebook-sivun julkaisuihin perustuva markkinointi ei voi olla tehokasta edes teoriassa. Useimmat yritykset ja organisaatiot tarvitsevat jatkuvasti kontakteja uusiin mahdollisiin asiakkaisiin voidakseen saavuttaa omat tavoitteensa. Facebookissa tämä on riittävässä määrin mahdollista vain käyttämällä maksettua mainontaa. Ellei sinulla ole Facebook-sivullasi kymmeniä tuhansia tykkääjiä, jäät pyörimään liian pieneen hiekkalaatikkoon, jos suuntaat kaiken energiasi Facebook-sivun tykkääjille tarkoitettujen maksuttomien julkaisujen tuottamiseen.

SYY 3: Ainoastaan mainonnan avulla viestinnän voi kohdentaa tarkasti juuri oikeille ihmisille

Kohdentaminen on yksi tärkeimmistä markkinointiviestinnän tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Myös Facebook-markkinoinnissa kohdentaminen on ratkaisevan tärkeää, ja ainoastaan käyttämällä maksettuja mainoksia voit käyttää kaikkein tehokkaimpia Facebook-mainonnan kohdentamismahdollisuuksia.

Facebook-sivun maksuttomiin julkaisuihin liittyy merkittävä kohdentamisongelma

Facebook-sivun maksuttomien julkaisujen tehokkuutta heikentää kaiken edellä todetun lisäksi vielä se, että niitä ei voi kohdentaa tarkasti juuri niille ihmisille, joita erityisesti haluat julkaisusi avulla tavoittaa. Kun julkaiset uutta sisältöä Facebook-sivusi aikajanalla, se näytetään oletuksena vain Facebook-sivusi tykkääjille. Lisänäkyvyyttä syntyy, kun julkaisusi nähneet tykkääjät ovat vuorovaikutuksessa julkaisun kanssa (tykkäys, kommentointi, jakaminen), jonka jälkeen heidän Facebook-kaverinsa voivat nähdä kyseisen julkaisun.

Facebook-sivun tykkääjistä vain pieni osa on nykyisiä tai edes mahdollisia asiakkaitasi. Vielä pienempi todennäköisyys on, että sivusi tykkääjien kaverit ovat kiinnostuneita siitä, mitä sinulla on tarjottavana. Tykkääjien tuottama lisänäkyvyys ei siis yleensä juurikaan edistä tavoitteidesi saavuttamista.

Facebook-mainonta muuttaa asetelman täydellisesti

Käyttämällä Facebook-mainoksia näkyvyytesi ei ole millään tavoin sidottu Facebook-sivusi tykkäyksiin. Voit kohdentaa viestisi täysin vapaasti juuri niille Facebookin käyttäjille, joiden keskuudesta voit löytää uusia asiakkaita. Voit hallita myös mainostesi maantieteellistä kohdentamista tarkasti ja maksaa näkyvyydestä vain siellä, mistä tiedät saavasi oikeita kontakteja. Lisäksi vain mainosten avulla voit tavoittaa verkkosivustosi tai verkkokauppasi kävijöitä ja tehdä heille tarkasti kohdennettuja tarjouksia.

JOHTOPÄÄTÖS: Facebook-markkinointi on tarkkuustyötä, jota voi tehdä kunnolla vain oikeilla välineillä. Ilman mainoksia suuntaat viestisi suurelta osin väärille ihmisille ja tulokset jäävät heikoiksi, vaikka sinulla olisi kuinka hyviä tarjouksia ja ehdotuksia tahansa. Mainosten avulla voit vapaasti etsiä uusia kohderyhmiä sieltä, mistä uskot löytäväsi ostavia asiakkaita.

Miten kääntää Facebook-markkinointi mollista duuriin?

Toivottavasti edellä esittämäni tosiasiat osaltaan auttoivat sinua saamaan järkevän selityksen sille, miksi niin pontevasti kannustan sinua tutustumaan maksetun Facebook-mainonnan mahdollisuuksiin.

Ennen suuren tai pienen muutoksen tekemistä esiin nousee useimmiten kysymys:

Miksi minun pitäisi tehdä jotain eri tavalla kuin tähän asti?

On luonnollista, että mielesi tekee pitää kiinni vanhoista toimintamalleista, joihin olet tottunut. Etenkin, kun ympärilläsi jatkuvasti puhutaan siitä, miten hienoa on että Facebookissa voi markkinoida ilmaiseksi.

Älä anna huhupuheiden hämätä itseäsi. Jos joku kertoo maksuttoman Facebook-markkinoinnin avulla saavutetuista hyvistä tuloksista, pyydä täsmennystä siitä, millaisista tuloksista on kyse ja ennen kaikkea numeroita.

Facebook-markkinointi on matka – nyt on aika ottaa seuraava askel

Sosiaalisen median historia on edelleen hyvin lyhyt. Siksi on täysin luonnollista, että myös some-markkinoinnin menetelmät kehittyvät tällä hetkellä hyvin voimakkaasti. Menestyvät markkinoijat osaavat muuttuvissa olosuhteissa kääntää huomionsa sinne, mistä on saatavissa eniten tuloksia.

Olet ehkä kuullut sanonnan, jonka mukaan “pienet saranat liikuttavat suuria ovia.”

Facebook-mainosten käytön aloittamisesta on kyse juuri tästä ilmiöstä. Pienet päätökset ja niitä seuraavat toimenpiteet käynnistävät suuria muutoksia.

Sinun tarvitsee tässä vaiheessa tehdä vain yksi pieni päätös ja aloittaa Facebook-mainonnan opiskelu tositarkoituksella.​

Lohdullista tilanteessa on se, että aikasi ei ole maksuttoman Facebook-markkinoinnin parissa suinkaan mennyt hukkaan. Jos olet opetellut lisäämään maksuttomia julkaisuja Facebook-sivusi aikajanalle, hallitset jo monta asiaa, joista on hyötyä myös Facebook-mainoskampanjoiden luomisessa.

Kaikkein tärkein taito, jonka olet matkallasi tähän mennessä oppinut (ainakin toivottavasti), on asiakkaillesi arvoa tuottavan sisällön tuottaminen. Tarvitset hyvää sisältöä myös tehdäksesi tuloksellista Facebook-mainontaa. Mainostaminen antaa sisällöllesi sen tarvittavan lisänäkyvyyden, joka johtaa mitattavien asioiden kasvuun. Kun mainostat sisältöäsi, tavoitat enemmän oikeita ihmisiä, saat enemmän klikkauksia ja edelleen mahdollisuuden saada aikaan enemmän liiketoimintaasi edistäviä todellisia tuloksia.

Opettele tekemään Facebook-mainontasi itse

Aivan kuten Facebook-sivun päivittämisen uusilla julkaisuilla, myös Facebook-mainonnan voi opetella tekemään itse. Sinun ei ole pakko käyttää Facebook-mainonnan hoitamiseen ulkoisia kumppaneita, ellet erityisesti halua näin tehdä. Kun teet Facebook-mainontasi itse, olet oman markkinointiviestintäsi päällikkö ja opit nopeasti näkemään, mihin kannattaa panostaa ja mihin ei.

Lisäksi: kun pääset Facebook-mainonnassa vauhtiin, ajankäyttösi tehostuu merkittävästi. Tavoitat samalla ajallisella panostuksella kymmeniä tai jopa satoja kertoja enemmän oikeita ihmisiä kuin tahkoamalla aina uusia maksuttomia julkaisuja Facebook-sivusi aikajanalle.

Kyse on paitsi markkinoinnin tehon parantamisesta, myös henkilökohtaisesta kehittymisestä ja oman ammattitaidon laajentamisesta sellaisella taidolla, jolle on tulevina vuosina varmasti käyttöä.

UUTUUSKIRJA:
Tee tulosta Facebook-mainoksillaTee tulosta Facebook-mainoksilla | Jari Juslén

Miten saat näkyvyyttä, asiakkaita ja lisää myyntiä maailman suosituimmasta yhteisöpalvelusta.

BONUS-TARJOUS:

Kirja, verkkokoulutus ja digitaaliset BONUS-aineistot yhteensä vain 59 € (+ALV).

Norm. yhteensä 168 €, etusi nyt 118 € (+ALV).

Kommentteja, näkemyksiä? Kerro ajatuksesi jättämällä kommenttisi alle!

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.