Automaattiset Facebook-mainokset – mistä on kyse?

Facebook mukautetut automaattiset mainokset

Mikäli olet jonkin Facebook-sivun ylläpitäjä, olet saattanut huomata Facebook-sivun etusivulla pienen laatikon, jonka otsikkona on “Tilaa mukautetut automaattiset mainokset.” Mitä tällaiset Facebook-mainokset ovat – ja mihin niitä voi käyttää?

Automaattiset mainokset – uusi mahdollisuus Facebook-sivulla

Facebook-sivun ylläpitäjille näkyy sivun etusivulla erilaisia sisällön tuotantoon ja sivun markkinointiin liittyviä osioita. Yksi näistä on nimeltään Luo mainos.

Kyseinen osio sisältää linkkejä yksinkertaisten Facebook-mainosten luomiseen suoraan Facebook-sivulta.

Tämän osion sisältä löytyy myös osio, jonka otsikko on ”Automaattiset mainokset.”

Alateksti kuuluu näin: ”Saat mukautettuja mainoksia, jotka muuttuvat ajan myötä. Näin saat parempia tuloksia.”

Automaattiset mainokset -linkki Facebook-sivulla

Aloita klikkaamalla laatikkoa

Laatikon klikkauksen jälkeen esiin tulee muutamia ohjeita sisältävä ikkuna.

Facebookin lupaus tässä vaiheessa on: vähemmän ylläpitoa, enemmän aikaa. Sen kannustamana jatketaan eteenpäin.

Laatikon klikkaus käynnistää luomisen opastetun prosessin, jonka tavoitteena on luoda juuri sinun liiketoimintasi tavoitteiden edistämiseen soveltuva mainoskampanja.

Ennen varsinaisen suunnitteluvaiheen käynnistämistä, sinun tulee valita mainostili, jolta automaattisten mainosten kustannukset veloitetaan.

Valinnan voit tehdä ikkunassa olevan pudotusvalikon avulla.

Samassa ikkunassa näkyy Facebookin kuvaus automaattisten mainosten toimintaperiaatteesta:

Testaamme mainoksestasi jopa kuutta eri versiota saadaksemme selville parhaiten toimivan mainoksen.

Sen kannustamana jatketaan eteenpäin klikkaamalla Aloita-painiketta.

Valitse Facebook-mainostili

Valitse minne haluat ohjata mainoksilla asiakkaita

Seuraavaksi sinun tulee päättää, minne haluat ohjata mainoksilla asiakkaita.

Jos liiketoimintasi perustuu siihen, että asiakkaat tulevat ostoksille tai palveltavaksi toimipaikkaasi (myymälä, kahvila jne.), voit käyttää automaattisia Facebook-mainoksia ohjaamaan asiakkaita luoksesi vastaamalla tähän ”Kyllä.”

Jos mainostat verkkokauppaa tai muuta kohdetta, jolla ei ole lainkaan fyysistä toimipistettä, voit valita kohdan ”Tämä ei koske minua.”

Valitse haluatko ohjata mainoksilla asiakkaita toimipaikkaasi.

Millaista vuorovaikutusta ja konversioita tavoittelet mainoksilla?

Tämän jälkeen sinua pyydetään kertomaan, onko sinulla verkkosivusto.

Jos (ja toivottavasti kun) sinulla tai yritykselläsi on oma verkkosivusto, vastaa tähän ”kyllä.”

Lisää verkkosivusto

Jos vastaat tähän kysymykseen ”Kyllä”, sinulta kysytään seuraavaksi, voivatko asiakkaat tehdä ostoksia verkkosivustollasi.

Mikäli verkkosivustollasi on verkkokauppa ja haluat mainostaa sitä, vastaa ”Kyllä.”

Vahvista ostavatko asiakkaat tuotteita verkkosivustoltasi

Riippumatta edelliseen kysymykseen antamastasi vastauksesta, sinua pyydetään seuraavaksi kertomaan, voivatko asiakkaat varata tapaamisia verkkosivustollasi.

Vastaa tähän ”kyllä”, jos verkkosivustollasi on esimerkiksi ajanvarauskalenteri, jonka kautta asiakkaat voivat itse varata palveluaikoja.

Varaavatko asiakkaat tapaamisia sivustoltasi?

Riippumatta edelliseen kysymykseen antamastasi vastauksesta, sinulta kysytään vielä, saatko liidejä (mahdollisten uusien asiakkaiden sähköpostiosoitteita ja muita tietoja) verkkosivustosi kautta.

Jos verkkosivustollasi on tällä hetkellä vähintään yksi lomake, jonka kautta sinulle kertyy asiakkaiden sähköpostiosoitteita (esimerkiksi uutiskirjeen tilauslomake), vastaa tähän kysymykseen ”Kyllä”.

Saatko liidejä sivustoltasi?

Riippumatta siitä, mitä vastaat liidien hankintaa koskevaan kysymykseen, sinulta kysytään seuraavaksi halukkuutta saada mainosten avulla asiakkaiden yhteydenottoja.

Haluatko että asiakkaat ottavat sinuun yhteyttä?

Mikäli vastaat tähän kysymykseen ”Kyllä”, saat vielä yhteystietojen vastaanottotapoja koskevan jatkokysymyksen.

Voit valita yhden tai useamman sinulle käyttökelpoisen yhteydenottotavan.

Miten haluat asiakkaiden ottavan yhteyttä?

Mikäli vastasit ”Ei” kysymyksiin ”Saatko liidejä sivustosi kautta?” JA ”Haluatko, että ihmiset ottavat sinuun yhteyttä?”, sinulta kysytään kiinnostustasi myyntiliidien hankkimiseen.

Facebookin ajatuksena tässä on tarjota mahdollisuutta hankkia mahdollisten uusien asiakkaiden sähköpostiosoitteita suoraan mainoksista.

Jos haluat lisätä tämän ominaisuuden mainoksiin, vastaa kysymykseen ”Kyllä.” Mikäli liidien hankkiminen ei sisälly markkinointisi tavoitteisiin, voit vastata ”Ei.”

Haluatko käynnistää liidien hankinnan?

Määrittele mainostesi kohdeyleisö

Seuraavaksi kysytään kohderyhmän maantieteellistä sijaintia (millä maantieteellisellä alueella mainoksia näytetään).

Kohderyhmän sijainti

Sitten kysytään kohdeyleisöösi kuuluvien ihmisten kiinnostuksen kohteita, joita voit lisätä enintään kymmenen.

Lisää kiinnostuksen kohteita

Mainosversioiden luominen

Kampanjan perustietojen keräämisen jälkeen on vuorossa mainosten luominen.

Mainosten määrittelyikkunassa kerrotaan, että kerralla on mahdollista luoda yhteensä kuusi mainosta. Lopputuloksena ei siis ole karusellimainos, vaan kuusi erillistä mainosta, joissa on yksi kuva.

Mainoksiin voi ladata haluamansa kuvan ja kirjoittaa otsikon (enintään 25 merkkiä) sekä mainostekstin.

Jos luot useampia mainoksia, voit liittää niihin jokaiseen eri URL-osoitteen.

Osta nyt -painike lisätään automaattisesti kaikkiin mainoksiin. Sen voi vaihtaa esimerkiksi Lue lisää -painikkeeseen.

Facebookin järjestelmä optimoi mainosten näyttämisen automaattisesti siten, että parhaiten toimivia (parhaiten sitouttavia) mainoksia näytetään eniten.

Mainosversioiden luominen

Valitse kampanjan tavoite

Mainoskampanjan tavoitteeksi on nyt asetettu online-myynnin lisääminen. Tavoitteen otsikon alla näkyvän tekstin mukaan mainoksilla tullaan ohjaamaan kävijöitä sivustolle ja mainosten tuottamia

Antamiesi tietojen perusteella saat ehdotuksen kampanjan tavoitteeksi.

Kuvassa näkyvässä esimerkkitapauksessa vaihtoehdot ovat:

  1. Hanki lisää liidejä (kerää mahdollisten uusien asiakkaiden yhteystietoja suoraan mainoksesta)
  2. Hanki lisää liikennettä (ohjaa mainoksesta kävijöitä verkkosivustollesi)
Valitse kampanjan tavoite

Kun valitsen suositellun Hanki lisää liidejä -tavoitteen, Facebook luo automaattisesti liidilomakkeen yhteystietojen keräämistä varten.

Lomakkeen otsikkoa ja esittelytekstiä voi tarvittaessa muokata, ja lomakkeelle voi lisätä kysymyksiä.

Liidilomake Facebook-mainokseen

Tarkista kampanjan asetukset ja vahvista

Asetukset-ikkunassa näkyy yhteenveto mainoskampanjaa koskevista määrityksistä, jotka perustuvat Facebookille antamiisi tietohin. edellisessä ikkunassa tehtyyn valintaan.

Kampanjan asetukset

Facebook tekee automaattisen ehdotuksen kampanjan päiväbudjetiksi, tässä tapauksessa ehdotus on 4,31 € per vuorokausi. Jos mainoskampanja käynnistetään tämän ehdotuksen mukaisesti, sen mainoskulut tulevat olemaan enintään 4,31 euroa per vuorokausi.

HUOM: Päiväbudjettia voi muokata klikkaamalla summan kohdalla oikeassa reunassa näkyvää kynä-symbolia.

Mainoskampanjan kestoksi on asetettu Jatkuva, toisin sanoen kampanjalle ei määritellä päättymisajankohtaa. Ikuista sitoutumista mainostamiseen ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä, sillä kampanjan näyttämisen voi koska tahansa lopettaa Mainosten hallinnassa (jonne tämä kampanja ilmestyy näkyviin heti kun se käynnistetään).

Facebookin tähän liittyvän ohjetekstin saa esiin klikkaamalla oikealla näkyvää huutomerkkiä (teksti alla):

Jatkuva Säädämme mainoksesi automaattisesti tehokkaammiksi. Voit koska tahansa muokata automaattisia mainoksia tai poistaa ne käytöstä.

Pääset eteenpäin klikkaamalla Seuraava-painiketta ikkunan oikeassa alanurkassa.

Kohdentamista voi muokata

Facebook ehdottaa automaattisten mainosten kohdennetuksi yleisöksi ”Älykästä kohderyhmää”verkkosivustosi kävijöitä sekä näistä luotua kaksoisolentoyleisöä. Mikäli hyväksyt tämän kohdentamisehdotuksen, mainoksiasi tullaan näyttämään kaikille sivustosi kävijöille (ilmeisesti 180 päivän ajalta) sekä Facebookin automaattisesti tästä yleisöstä luomalle samankaltaisuuteen perustuvalle yleisölle.

Tarkempia määritysmahdollisuuksia tämän yleisön suhteen ei ole käytettävissä. Et voi esimerkiksi päättää, kuinka pitkältä ajalta sivustosi kävijät otetaan mukaan tähän kohdennettuun yleisöön. Et pysty myöskään rajaamaan sivustosi kävijöistä mukaan vain tietyillä sivuilla käyneet.

Jos haluat määritellä kohdennetun yleisön itse, käytössä ovat Facebookin mainosjärjestelmän sijainti- ja ikäasetukset, kohdentaminen kiinnostuksen kohteiden avulla, sekä mahdollisuus hyödyntää mainostilllesi aiemmin luotuja mukautettuja kohderyhmiä.

Tarkista ja tilaa

Lopuksi näet yhteenvetoikkunan, jossa on vielä mahdollisuus muokata joitakin mainoksiin ja mainoskampanjaan liittyviä asetuksia, esimerkiksi liidilomaketta (jos valitset tavoitteeksi liidien hankinnan).

Automaattiset mainokset, yhteenveto

Klikkaamalla oikean alanurkan Markkinoi-painiketta lähetät tilauksesi Facebookille ja tarkistuksen jälkeen mainoksesi alkavat näkyä Facebookin valitsemissa sijoitteluissa.

Kampanjan käynnistymisen jälkeen voit muokata sen asetuksia Mainosten hallinnassa.

Ensivaikutelma – mistä tässä on kyse?

Facebook on jo pitkään yrittänyt houkutella uusia mainostajia tarjoamalla erilaisia yksinkertaisia, matalan kynnyksen mainosratkaisuja Facebook-sivujen omistajille.

Automaattiset mainokset on yksi uusi vaihtoehto tähän joukkoon – hyvine ja huonoine puolineen.

Kuten sanottu, Facebook-sivun kautta käynnistettävien mainosmuotojen tehtävä on houkutella Facebook-sivujen omistajia kokeilemaan maksullista Facebook-mainontaa. Jotta mainostamisen aloituskynnys olisi mahdollisimman alhainen, mainosten luomisen on oltava äärimmäisen helppoa.

Facebook-sivun kautta luotavien mainosmuotojen vahvuus onkin juuri niiden yksinkertaisuus ja sen kautta käytön vaivattomuus. Tottumatonkin saa mainokset käyntiin muutamassa minuutissa seuraamalla mainoskäyttöliittymän antamia ohjeita ja hyväksymällä Facebookin järjestelmän tekemät ehdotukset.

Helppouteen kytkeytyy myös kääntöpuoli: mainostajalla on hyvin puutteelliset mahdollisuudet vaikuttaa mainoskampanjan moniin kriittisiin asetuksiin.

Esimerkiksi mainosten jakelun optimointi on tärkeä Facebook-mainoskampanjan tuloksellisuuteen vaikuttava päätös.

Kun käytetään Facebook-sivun kautta luotavia mainoksia, päätösvalta jää Facebookin järjestelmälle. Tällöin mainostajan ja Facebookin käsitykset siitä, mikä on kampanjan toimivuuden kannalta oleellista, eivät läheskään aina kohtaa.

Automaattisten mainosten jakelu optimoidaan mainoksiin sitoutumiseen, joka on käytännössä täysin eri tavoite kuin optimointi konversioihin, joita varten kyseiset mainokset kuitenkin luodaan. Mainostaja, jolle on tärkeää saada verkkokauppaan ostavia asiakkaita, tuskin jaksaa kovin paljoa innostua esimerkiksi siitä, että kampanjan mainoksista tykätään keskimääräistä useammin.

Facebook-sivun kautta luotavat mainokset voivat puutteistaan huolimatta olla helppo tapa tutustua maksulliseen Facebook-mainontaan. Etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa yleisen tunnettuuden luominen nopeasti on tärkeää, voidaan esimerkiksi Facebook-sivun julkaisujen markkinoinnilla laajentaa Facebook-sivulla julkaistun sisällön tavoittavuutta pienelläkin budjetilla moni-, jopa monikymmenkertaiseksi.

Liian suuria odotuksia ei näiden yksinkertaisten mainosmuotojen varaan kuitenkaan kannata laskea. Niiden avulla on käytännössä mahdotonta rakentaa systemaattisesti Facebook-mainonnan kokonaisuutta, joka huomioi kaikki asiakkuuden luomisen vaiheet ja tarjoaa riittävästi säätömahdollisuuksia mainontaan sijoitetun budjetin tuoton maksimointiin.

Viimeistään siinä vaiheessa, kun Facebook-mainoskampanjoiden tavoitteena on ostavien asiakkaiden löytäminen ja mitattavien tulosten tuottaminen Facebookin ulkopuolella, on syytä ottaa käyttöön Fabebookin oikea mainoskäyttöliittymä kaikkine asetuksineen ja optimointimahdollisuuksineen.

Kehity Facebook-mainonnan osaajaksi

Digiopistossa voit opiskella Facebook-mainontaa perusteista lähtien ja kehittyä Facebook-mainonnan ammattilaiseksi.

Tutustu Facebook-mainonnan koulutuksiin – klikkaa kuvaa ja lue koulutuksen tarkemmat tiedot!

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.