Esittelyssä Facebookin dynaamiset tuotemainokset

Facebookin dynaamiset tuotemainokset kasvattavat mainonnan tuottoa verkkokaupassa

Mainostaminen Facebookissa ja Instagramissa on hyvä menetelmä hankkia näkyvyyttä verkkokaupalle ja ohjata tuotteista kiinnostuneita asiakkaita tutustumaan verkkokaupan tarjontaan.

Kun tavoitteena on kasvattaa verkkokaupan myyntiä ja tehdä se mahdollisimman kustannustehokkaasti, yksi erityinen Facebook-mainonnan muoto nousee kuitenkin kirkkaasti yli muiden: Facebookin dynaamiset tuotemainokset.

Facebookin dynaamisten tuotemainosten avulla verkkokauppaan voidaan luoda ”ikivihreä” mainoskampanja, joka poimii kuumien asiakkaiden joukosta ostajia, jotka eivät ensimmäisen käyntinsä yhteydessä tee tilausta katselemistaan tuotteista.

Parhaimmillaan Facebookin dynaaminen tuotemainonta on erinomaista tulosta takova myyntiautomaatti, joka toimii päivästä ja viikosta toiseen ilman jatkuvaa mainosten muokkausta tai kohdeyleisön viilaamista.

Mitä Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat?

Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat erityisesti verkkokaupoille tarkoitettuja mainoksia, joiden tavoitteena on tuottaa myyntiä (ostokonversioita).

Dynaamisia tuotemainoksia näytetään Facebookissa ja Instagramissa sellaisille verkkokaupan vierailijoille, jotka ovat katselleet tuotteita tai lisänneet tuotteita ostoskoriin, mutta eivät ole tehneet tilausta.

Dynaamisten tuotemainosten kohdeyleisöön lisääminen tapahtuu automaattisesti edellä mainittujen tapahtumien yhteydessä riippumatta siitä, mistä liikenteen lähteestä asiakas on tullut verkkokauppaan.

Esimerkki:

Kalle tekee tietokoneeltaan Googlen hakukoneessa hakuja ja klikkaa hakutulossivulla verkkokauppaasi johtavaa linkkiä.

Hän katselee verkkokaupassa tuotetta X ja lopulta lisää sen ostoskoriin.

Kalle ei kuitenkaan tee tilausta, vaan poistuu hetken kuluttua verkkokaupasta ja siirtyy selailemaan muita verkkosivustoja.

Parin tunnin kuluttua Kalle päättää käväistä Instagramissa tarkistamassa viimeisimmät päivitykset. Avattuaan Instagramin puhelimeltaan ja hetken selailtuaan hän huomaa, että tuotteen X mainos näkyy muun sisällön joukossa.

Kalle muistaa harkintavaiheeseen jääneen tilausasian ja klikkaa mainosta.

Hän etsii tuotteen tiedoista vielä vastauksen pariin edellisen käynnin aikana selvittämättä jääneeseen kysymykseen ja tekee tilauksen.

Miksi käyttää verkkokaupassa Facebookin dynaamisia tuotemainoksia?

Asiakkaiden käyttäytyminen verkossa on impulsiivista ja täynnä nopeita käänteitä ja suunnitelmien muutoksia.

Erilaiset viestit, merkkiäänet ja muut ärsykkeet vetävät digitaalisten laitteiden käyttäjien huomiota jatkuvasti eri suuntiin.

Verkko-ostokset jäävät usein kesken siksi, että asiakkaan huomio kiinnittyy johonkin verkkokaupan ulkopuolelta tulevaan ärsykkeeseen, esimerkiksi jostakin sosiaalisen median kanavasta tulevaan uuden viestin merkkiääneen.

Pelasta kesken jääneet ostokset

Verkkokaupoissa suurin osa luoduista ostoskoreista hylätään (jopa 70 prosenttia).

Osa hylätyistä ostoskoreista on mahdollista pelastaa myynniksi, mikäli ostoskorin luonut verkkokaupan vierailija vain onnistutaan tavoittamaan jollakin tavalla.

Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat hyvä väline juuri tähän tarkoitukseen.

Ostokonversion tuottamiseen tarvitaan usein monta kohtaamista, joiden yhteisvaikutuksesta asiakas lopulta tekee tilauksen.

Luo ikivihreitä mainoskampanjoita

Toinen tärkeä syy käyttää verkkokaupassa Facebookin dynaamisia tuotemainoksia on se, että dynaamiset tuotemainoskampanjat ovat ”ikivihreitä.”

Tämä tarkoittaa sitä, että dynaamiset tuotemainoskampanjat eivät kärsi Facebook-mainonnan yleisistä ongelmista: mainosten lyhyestä elinkaaresta ja nopeasta tehon heikkenemisestä näyttökertojen määrän kasvaessa.

Dynaamisten tuotemainosten sisältö ensinnäkin luodaan automaattisesti, jolloin asiakas näkee mainoksessa sellaisia tuotteita, joita hän on hiljattain käynyt katselemassa. Ellei asiakas käy jatkuvasti muutaman päivän välein katsomassa verkkokaupassa samaa tuotetta (ostamatta sitä), hän ei milloinkaan näe samaa mainosta Facebookissa tai Instagramissa päivästä ja viikosta toiseen.

Jos jokin tuote poistuu verkkokaupan valikoimasta, se poistuu automaattisesti myös mainonnasta, koska sitä ei voi enää katsella verkkokaupassa.

Kun verkkokauppaan tulee uusi tuote, se ilmestyy näkyviin mainoksiin välittömästi sen jälkeen, kun joku käy ensimmäisen kerran katsomassa sitä (tai lisäämässä sen ostoskoriin, riippuen siitä miten mainosten näyttämisen asetukset on määritelty).

Toiseksi: dynaamisten tuotemainosten kohdennettu yleisö vaihtuu jatkuvasti, sillä mainoksia näytetään kohdennettuun yleisöön kuuluville ihmisille yleensä vain hyvin lyhyen aikaa (esimerkiksi 3 – 7 päivän ajan).

Lisäksi mainoksia voivat nähdä vain sellaiset henkilöt, jotka ovat käyneet
verkkokaupassa katselemassa tuotteita. 

Verkkokaupan dynaaminen tuotemainoskampanja voi olla käynnissä keskeytyksettä periaatteessa niin kauan, kuin verkkokauppa on toiminnassa.

Keskimääräistä korkeampi ostojen mainostuotto

Verkkokaupassa mainonnan tärkein tehokkuusmittari on ostojen mainostuotto (ROAS, Return On Advertising Spend).

Suhdeluku ROAS kertoo, kuinka moninkertaisena mainontaan käytetty raha saadaan takaisin myyntinä.

Esimerkiksi ROAS = 20 tarkoittaa sitä, että mainontaan sijoitettu euro tuo 20 euroa myyntiä.

Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat tällä tunnusluvulla mitattuna useimmiten verkkokauppiaan parhaiten kannattavimmat mainokset.

Parhaiten toimivien dynaamisten tuotemainoskampanjoiden ostojen mainostuotto on jopa 50 – 100 -kertainen.

Mitä dynaamista tuotemainontaa varten tarvitaan?

Dynaamisten tuotemainosten avulla voidaan saavuttaa merkittäviä tehokkuushyötyjä verkkokaupan mainonnassa.

Näiden hyötyjen saamiseksi on aluksi nähtävä hieman vaivaa, jotta dynaamisia tuotemainoksia päästään näyttämään verkkokaupan asiakkaille.

Facebook-pikseli

Dynaamisten tuotemainosten näyttämiseksi Facebookissa ja Instagramissa on verkkokaupassa ensinnäkin oltava asennettuna Facebook-pikseli siten, että se lähettää Facebookin mainosjärjestelmään tiedot sivujen katselun lisäksi myös verkkokaupan tapahtumista (tuotteen katselu, ostoskoriin lisääminen, osto).

Facebook-pikseli seuraa verkkokaupan tapahtumia - sisällön katselu, lisäys ostoskoriin, osto

Näiden tapahtumatietojen avulla dynaamisten tuotemainosten näyttäminen voidaan kohdentaa verkkokaupan kävijöille halutulla tavalla.

Lisäksi ennen kuin dynaamisia tuotemainoksia voidaan näyttää, on tehtävä joitakin tavanomaisista Facebook-mainoskampanjoista poikkeavia järjestelyjä.

Tärkein erityisesti dynaamisen tuotemainonnan valmisteluun liittyvä toimenpide on Tuoteluettelon luominen Facebook-mainosjärjestelmässä.

Tuoteluetteloon on lisättävä keskeiset ja ajantasaiset tiedot niistä tuotteista, joita halutaan mainostaa dynaamisten tuotemainosten avulla.

Tuoteluettelon tarvitsemia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Tuotteen nimi
 • Tuotekuvaus
 • Hinta
 • Alennettu hinta (jos sellainen on)
 • Saatavuus

Tuotetietojen lisääminen tuoteluetteloon tapahtuu tuotesyötteen avulla.

Tuotesyöte on määrämuotoinen tuotetietoja sisältävä tiedosto, joka yhdistetään haluttuun tuoteluetteloon Facebook-mainostilillä.

Tuotesyöte voi olla automaattinen tai manuaalinen.

Yksinkertaisen ja harvoin muuttuvan tuoteluettelon tiedot voi ladata Facebookin mainosjärjestelmään manuaalisesti esimerkiksi .csv-muotoisena laskentataulukkona.

Manuaalinen ratkaisu sopii vain sellaisille pienille verkkokaupoille, joilla on vähän tuotteita ja tuotetiedoissa tapahtuu muutoksia vain harvoin.

Käytännössä useimmat verkkokaupat tarvitsevat automaattisen tuotesyötteen, jolloin Facebook-tuoteluettelon tiedot päivitetään tiedostosiirtona halutulla aikavälillä (esimerkiksi kerran vuorokaudessa).

Automaattinen tuotesyöte luodaan verkkokaupan järjestelmässä.

WooCommerce-verkkokaupassa suositeltava tapa on luoda tuotesyöte käyttämällä PixelYourSite Product Catalog Feed for WooCommerce -lisäosaa.

Kun tuoteluettelo on valmis ja siihen on lisätty tuotetiedot tuotesyötteen avulla, tuoteluetteloon on vielä yhdistettävä verkkokauppaan asennettu Facebook-pikseli.

Tämän jälkeen kaikki dynaamisen tuotemainonnan käynnistämiseen tarvittavat valmistelut on tehty.

Dynaamisen Facebook-tuotemainoskampanjan luominen

Kun tarvittavat valmistelut on tehty, päästään luomaan ensimmäinen dynaaminen tuotemainoskampanja Facebookin mainoskäyttöliittymän avulla.

Kampanjan tavoite

Kampanjan tavoitteeksi valitaan Luettelomyynti. Dynaamisia tuotemainoksia ei voi luoda käyttämällä muita kampanjatavoitteita.

Aseta tavoitteeksi luettelomyynti

Tuoteluettelo

Seuraavaksi valitaan tuoteluettelo, johon sisältyviä tuotteita dynaamisilla tuotemainoksilla on tarkoitus mainostaa.

facebookin dynaamiset tuotemainokset valitse luettelo

Nimeä kampanja siten, että tunnistat sen helposti myöhemmin seurantaraporteista.

Kampanjan lisäksi luodaan samalla kampanjaan mainosjoukko sekä mainos. Voit nimetä nämä haluamallasi tavalla jo tässä vaiheessa.

facebookin dynaamiset tuotemainokset kampanjan nimi

Mainostettavien tuotteiden valinta

Kampanjan nimeämisen jälkeen määritellään kampanjan ensimmäisen mainosjoukon asetukset.

Mikäli tuoteluettelosta on luotu useampia tuotejoukkoja, valitaan aluksi se tuotejoukko, johon kuuluvia tuotteita näytetään tämän mainosjoukon mainoksissa.

Valitse tuotteet tuotejoukosta

Ellei tuotejoukkoja ole luotu, mainostetaan tuoteluettelon kaikkia tuotteita.

Kohdentaminen

Kun tarkoitus on näyttää mainoksia verkkokaupan tuotteita katsoneille tai ostoskoriin lisänneille, mainosjoukon kohdentamisasetuksista valitaan tätä tavoitetta vastaava vaihtoehto (näytä mainoksia ihmisille, jotka ovat vuorovaikutuksessa tuotteidesi kanssa Facebookissa ja Facebookin ulkopuolella).

Valitse mainosten kohderyhmä

Tämän jälkeen voidaan päättää, millaisia tarkempia ehtoja käytetään mainosten näyttämisessä valitulle kohderyhmälle.

Tavanomaisessa dynaamisessa tuotemainoskampanjassa käytetään
ensimmäistä vaihtoehtoa ”Katsottu tai lisätty ostoskärryyn mutta ei ostettu.”

Kohdentaminen tuotteita katsoneille ja ostoskoriin lisänneille

Tämän valinnan avulla mainoksia näytetään niille ihmisille, jotka ovat

 • Katsoneet tuotteita määritellyn ajanjakson sisällä lisäämättä niitä ostoskoriin
 • Katsoneet tuotteita JA sen jälkeen lisänneet niitä ostoskoriin

Kummassakin tapauksessa mainoksia näytetään kohdeyleisöön kuuluvalle henkilölle vain, mikäli katseltua tai ostoskoriin lisättyä tuotetta ei ole ostettu. Tuotteen ostaminen poistaa henkilön automaattisesti mainosten kohdeyleisöstä, eikä hänelle tämän jälkeen enää näytetä ostettuun tuotteeseen liittyviä mainoksia.

Mahdollista on rajata mainosten kohderyhmä myös jälkimmäiseen joukkoon kuuluviin verkkokaupan vierailijoihin (lisätty ostoskoriin mutta ei ostettu). Tämä pienentää mainosten kohdennettua yleisöä merkittävästi, sillä vain murto-osa tuotteita katselevista verkkokaupan vierailijoista myös lisää tuotteita ostoskoriin.

Sijoittelut

Dynaamisia tuotemainoksia voidaan näyttää vain videomainoksille tarkoitettuja sijoitteluja lukuun ottamatta kaikkialla Facebookissa, Instagramissa ja Facebookin Audience Network -kumppaniverkostossa.

Sijoittelujen valinta voidaan antaa joko Facebookin mainosjärjestelmän tehtäväksi (automaattiset sijoittelut) tai valita käytettävät sijoittelut itse (Muokkaa sijoitteluja -valinnan kautta).

Ellei mitään erityistä syytä esimerkiksi joidenkin sijoittelujen pois sulkemiseen ole, automaattisia sijoitteluja kannattaa käyttää. Facebookin mainosjärjestelmä optimoi tällöin mainosten näyttämisen automaattisesti painottamaan sellaisia sijoitteluja, jotka tuottavat kampanjan tavoitteen kannalta parhaan tuloksen.

Optimointi

Mainostilin historiasta riippuen Facebookin järjestelmä ehdottaa mainosten jakelun optimointivaihtoehdoksi joko

 • Liikennettä (pienemmät mainostilit, vähän konversiotapahtumia)
 • Konversioita (isommat mainostilit, paljon aikaisempia konversiotapahtumia)

Valinta näiden väliltä kannattaa yleensä tehdä Facebookin suosituksen mukaisesti. Optimointi konversioille ei toimi kunnolla, jos aikaisempien konversiotapahtumien määrä on liian pieni.

Mainosten jakelun optimointi

Konversioille optimoinnissa on lisäksi mahdollisuus valita erikseen konversiotapahtuma, johon mainosten näyttäminen optimoidaan.

Jos kohdeyleisöksi on määritelty tuotteiden katselu tai lisääminen ostoskoriin, voidaan pienemmissä verkkokaupoissa testata optimointia valinnalla ”ostoskärryyn lisääminen”, sillä näitä tapahtumia on aina enemmän kuin loppuun vietyjä ostoksia.

Yleensä myyntiin tähtäävissä luettelomyynti-kampanjoissa kuitenkin käytetään optimointia Osto-konversiotapahtumille. Mainosten näyttäminen siis optimoidaan sellaisille henkilöille, jotka suurimmalla todennäköisyydellä vievät ostoksensa loppuun nähtyään mainoksen.

Dynaaminen tuotemainoskampanja käynnistetään yleensä sillä ajatuksella, että se tulee olemaan pitkäaikainen. Siksi mainosjoukon aikatauluksi voidaan valita ”Esitä mainosjoukkoani jatkuvasti tästä päivästä alkaen.

Konversiojakso

Konversiojakson valinnan avulla Facebookin mainosjärjestelmälle voidaan antaa ohjeita liittyen siihen, millaisille ihmisille mainoksia kannattaa näyttää.

Valitse konversiojakso

Oletuksena on, että konversiota odotetaan 7 päivää mainoksen klikkauksen jälkeen. Jos asiakkaiden käyttäytymiselle on tyypillistä, että ostos tehdään hyvin nopeasti mainoksen klikkauksen jälkeen tai ei lainkaan, konversiojaksoksi voi valita 1 päivää klikkauksen jälkeen.

Mainoksen luominen

Dynaamisessa tuotemainonnassa voidaan tilanteesta riippuen käyttää

 • Karusellimainoksia (useita tuotteita samassa mainoksessa)
 • Kuvamainoksia (mainoksessa yksi tuote)
 • Kokoelma-mainoksia (koko näytön mobiilinäkymä)

Dynaamisten tuotemainosten luonteeseen kuuluu, että huomattava osa mainosten sisällöstä luodaan automaattisesti sen perusteella, mitä tuotetta verkkokaupan vierailija on katsellut.

Jos käytetään Yksittäinen kuva -mainosmuotoa, mainoksessa näkyy tällöin viimeksi katseltu tai ostoskoriin lisätty tuote.

Tuotteen kuva haetaan mainokseen automaattisesti, joten mainoksen luomisen yhteydessä kuvia ei tarvitse ladata tai valita erikseen.

Mainoksen otsikon, varsinaisen tekstin ja lisätekstin voi luoda osittain dynaamisesti lisäämällä näihin kenttiin paikkamerkkejä.

Mainoksen luominen

Jos esimerkiksi mainoksen otsikkoon halutaan näkyville tuotteen nimi, otsikkokenttään voidaan lisätä paikkamerkki ”Nimi.” Tällöin kaikissa näytettävissä mainoksissa otsikkona näkyy katsellun tai ostoskoriin lisätyn tuotteen nimi.

Kielet

Facebookin dynaamisia tuotemainoksia voi luoda myös monikielisinä, jolloin asiakkaille näytetään heidän kielivalintojaan vastaava versio aina, kun sopiva kieli on lisätty mainokseen.

Seuranta

Dynaamisia tuotemainoksia käytettäessä Facebook-pikselin tulee olla liitettynä mainoksiin.

Lisäksi mainoksiin voidaan lisätä UTM-tunnisteita, joiden avulla mainosten tuottamaa liikennettä ja konversioita voidaan seurata myös verkkokaupan Google Analytics -seurannan avulla.

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.