Verkkosivuston responsiivisuus – kuinka tärkeä se on?

Verkkosivuston responsiivisuus miksi se on tärkeä?

Verkkosivuston responsiivisuus on noussut viime vuosina yhdeksi keskeiseksi vaatimukseksi silloin, kun yrityksen nettisivut uudistetaan tai kun aloittavalle yritykselle luodaan ensimmäiset kotisivut.

Kuinka tärkeä ominaisuus responsiivisuus on – ja miten tätä asiaa voisi arvioida muuten kuin mutu-tuntumalla?

Mitä verkkosivun responsiivisuus tarkoittaa?

Lyhyesti sanottuna: verkkosivu on responsiivinen, kun se näkyy oikein kaiken kokoisilla näyttöruuduilla, myös älypuhelinten pienillä näytöillä.

Responsiivisella verkkosivulla esimerkiksi tekstien luettavuus säilyy, vaikka verkkosivu ladataan puhelimen selaimeen.

Verkkosivuston responsiivisuus varmistaakin ennen kaikkea sen, että sivuston käyttö sujuu hyvin myös mobiililaitteilla (tabletit ja älypuhelimet).

Miksi verkkosivuston responsiivisuudella on väliä?

Jos kaikki verkkosivuston vierailijat käyttäisivät internetin selailuun tietokonetta, verkkosivuston responsiivisuudesta ei olisi kovin suurta hyötyä.

Internetin käyttötottumukset ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosina voimakkaasti.

Mobiililaitteet ovat jokapäiväisessä käytössä jo aikoja sitten korvanneet pöytätietokoneet, pikku hiljaa myös kannettavat tietokoneet.

Tätä kehitystä on kiihdyttänyt sosiaalisen median suosion jatkuva kasvu.

Uusimmat sosiaalisen median palvelut on rakennettu käytettäväksi pelkästään älypuhelimilla (esimerkiksi Instagram, TikTok ja Clubhouse).

Mitä aktiivisempi sosiaalisen median käyttäjä, sitä useammin sormet osuvat tietokoneen näppäimistön sijasta puhelimen kosketusnäyttöön.

Kun puhelin on käden ulottuvilla lähes jatkuvasti, siihen tartutaan myös silloin, kun on halutaan tehdä vaikkapa Google-haku tai vierailla ennestään tutulla verkkosivustolla.

Siksi ei ole yllättävää, että monien verkkosivustojen liikenteestä (kävijämäärä) huomattava osa on lähtöisin mobiililaitteista, erityisesti älypuhelimista.

Kyse on siitä, onko verkkosivusto valmis palvelemaan näitä kävijöitä laadukkaan sisällön lisäksi parhaalla mahdollisella käyttökokemuksella.

Käytettävyys ratkaisee sen, kuinka hyvin esimerkiksi sivustolla julkaistu sisältö pystyy välittämään tietoa vierailijoille ja vaikuttamaan heidän mielikuviinsa ja päätöksiinsä.

Kuinka suuri osa sivuston kävijöistä on mobiilikäyttäjiä?

Jotta ymmärtäisimme edellä kuvatun ilmiön tärkeyden jonkin yksittäisen verkkosivuston kohdalla, on otettava selvää siitä kuinka suuri osa sivuston vierailijoista käyttää mobiililaitetta.

Asian selvittäminen ei ole erityisen vaikeaa, jos sivustolla vain on käytössä Google Analytics -seuranta.

Google Analytics tunnistaa vierailijan käyttämän laitetyypin (tietokone, tabletti, älypuhelin), ja lisäksi jopa mobiililaitteen käyttöjärjestelmän ja valmistajan. Kaikki nämä tiedot löytyvät Google Analyticsin raporteista.

Tietoa on siis helposti saatavilla, joten hyödynnetään sitä.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä verkkosivustojen käytöstä eri laitteilla.

Kaaviot on otettu Googlen kuukausittaisesta yhteenvetoraportista.

Eri laitteiden osuudet on laskettu sivuston koko kävijämäärästä (kokonaisliikenne) ja kaikista liikenteen lähteistä (hakukoneet, sosiaalinen media, viittaukset toisilta sivustoilta jne.)

Sivusto 1: Kuluttaja-asiakkaille suunnattu verkkokauppa (asiakaskunnasta valtaosa nuoria aikuisia)

Eri laitteiden osuus kävijöistä - verkkokauppa kuluttaja-asiakkaille

Kuvan punainen pylväs esittää älypuhelinkäyttäjien osuutta verkkokaupan kaikista kävijöistä.

Tässä tapauksessa puhelinta käyttävien vierailijoiden osuus koko kävijämäärästä oli 77 %.

Sivusto 2: Kuluttaja-asiakkaille suunnattu verkkokauppa (asiakaskunnasta valtaosa alle 40-vuotiaita naisia)

Eri laitteiden osuus kävijöistä - verkkokauppa kuluttaja-asiakkaille

Kuten ensimmäisenkin verkkokaupan tapauksessa, myös tämän verkkokaupan kävijöistä suurin osa käyttää kaupan selailuun ja ostosten tekoon älypuhelinta. Puhelinkäyttäjien osuus kaikista käyttäjistä oli peräti 84 %.

Yhteistä molemmille verkkokauppaesimerkeille on tablettikäyttäjien (esim. iPad) vähäinen osuus.

Tärkein johtopäätös näiden kahden esimerkin perusteella on, että kuluttaja-asiakkaille suunnatun verkkokaupan on syytä olla responsiivinen. Nimenomaan mobiilikäyttäjien kokemus on ratkaisevan tärkeä kokonaismyynnin kannalta. Jos verkkokauppaa ei voi vaivattomasti selata puhelimella, ostokset jäävät suurimmalta osalta kävijöistä tekemättä.

Sivusto 3: B-to-B -asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen sivusto

Eri laitteiden osuus kävijöistä - b2b-palveluyritys

Tämän sivuston vieralijoista noin 30 % on älypuhelimen käyttäjiä. Tietokone on yleisin selailuun käyttävä laite: 67 % vierailuista tehdään tietokoneella.

Sivusto 4: Räätälöityjä viestintätuotteita tarjoava yritys (B-to-B)

Tämän sivuston vieralijoista noin 34 % on älypuhelimen käyttäjiä. Tietokone on yleisin selailuun käyttävä laite: 63 % vierailuista tehdään tietokoneella.

Nämä esimerkit osoittavat sen, että sivuston pääasiallinen kohderyhmä vaikuttaa vierailuun käytettyjen laitteiden osuuksiin.

Kun sivuston kohderyhmään kuuluu yritysten ja organisaatioiden asiantuntijoita, nämä henkilöt vierailevat sivustolla usein työpaikaltaan. Koska he tekevät pääosan työstään tietokoneella, myös työhön liittyvä internetin käyttö hoidetaan samalla laitteella.

Johtopäätös: vierailijoiden käyttämien laitteiden osuus vaihtelee eri sivustojen välillä. Vaikka mobiililaitteiden käyttö internetin selailuun on kokonaisuutena kasvanut merkittävästi, kaikkien sivustojen käyttö ei valtaosin edelleenkään tapahdu mobiililaitteilta. Mobiilikäyttäjien osuus on kuitenkin sen verran suuri, että sivuston omistajan on näissäkin tapauksissa syytä varmistaa sivuston sujuva käytettävyys myös älypuhelimilla.

Mikä on mobiilikäyttäjien osuus sinun sivustollasi?

Responsiivisuus on yksi verkkosivuston tärkeistä ominaisuuksista – mutta kuinka tärkeä se on sinun sivustosi kohdalla?

Tähän kysymykseen vastaamisessa auttaa tieto siitä, mikä on eri laitteiden osuus sivustosi käyttäjien keskuudessa.

Ja tähän puolestaan saat vastauksen Google Analyticsin Yleisö-raporttinäkymästä seuraavalla tavalla:

  1. Siirry Google Analyticsin päävalikossa Yleisö-osioon
  2. Avaa Mobiili-alaosio ja valitse Yleiskatsaus
Eri laitteiden osuus sivuston käyttäjistä

Edellä olevan raporttinäkymän mukaan sivuston vierailijoista lähes 84 % on käyttänyt älypuhelinta. Sivuston omistajalle tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki sivuston käytettävyyden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ensisijaisesti puhelimen käyttäjiä varten.

Yhteenveto: sivuston on oltava responsiivinen

Kaikilla sivustoilla on tällä hetkellä sen verran mobiilikäyttäjiä, että responsiivisuus ei enää ole vaihtoehto vaan perusominaisuus.

Toisilla sivustoilla se varmistaa kaikkien vierailijoiden sujuvan käyttökokemuksen, joillakin sivustoilla (esimerkiksi edellä esitettyjen esimerkkien verkkokaupat) responsiivisuus on täysin välttämätön ominaisuus sivuston tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.