Miten mahdollisuudesta tulee todellisuutta?

Jos asetat tavoitteeksesi oppia toteuttamaan verkkosivustoja WordPressillä, millaisia taitoja siihen tarvitaan?

Pitääkö ensin opetella koodaamaan? Vai tarvitsenko joitain muunlaisia uusia taitoja?

Vastaukset löydät tältä sivulta!

Miten toteutat muutoksen

Kun haluat suunnitella ja toteuttaa verkkosivuston WordPressillä, tarvitset tähän muutamia erityisiä tietoja ja taitoja.

Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole kyseisiä tietoja ja taitoja, tehtäväsi on seuraavaksi hankkia ne.

Tässä ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista: täsmälleen saman haasteen kohtaat aina, kun haluat laajentaa osaamistasi nykyisten taitojesi ulkopuolelle.

Ensimmäinen kysymys, joka sinun tulee esittää itsellesi tässä vaiheessa:

”Olenko valmis käyttämään jonkin verran aikaani ja energiaani oppiakseni ne asiat, joiden avulla pystyn suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkosivustoja WordPressillä?”

Jos vastaat tähän kysymykseen myöntävästi, olet valmis tarttumaan haasteeseen.

Ensin helpottavat uutiset (jos pelkäät tekniikkaa)

Tiedän, että kaikenlaiset koodaamiseen, ohjelmointiin ja yleensäkin tekniikkaan liittyvät asiat ovat monelle viestinnästä ja sisällön tuottamisesta kiinnostuneelle todellinen mörkö.

Siksi haluan heti kärkeen puhaltaa pois kenties suurimman mielessäsi lymyilevän esteen, joka saattaa nousta tiellesi silloin, kun yrität nähdä itsesi suvereenina WordPress-sivustojen tuottajana tulevaisuudessa.

Sinun ei ole pakko opiskella PHP-ohjelmointia, HTML-merkintäkieltä tai CSS-tyylien koodaamista voidaksesi suunnitella ja toteuttaa toimivia, tyylikkäitä ja myös tehokkaita verkkosivustoja WordPressillä. 

WordPress-sivuston rakentamisessa tarvittavat taidot

Seuraavaksi yhteenveto keskeisistä osaamisalueista, joiden hallinta antaa sinulle valmiudet verkkosivustojen toteuttamiseen WordPress-julkaisujärjestelmän avulla.

Nämä osa-alueet muodostavat samalla verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen yleisen rungon (ei välttämättä alla esitetyssä järjestyksessä).

1. WordPressin asentaminen ja käyttöönotto

Edellä kerroin, että verkkosivustojen toteuttaminen WordPressin avulla on mahdollista ilman ohjelmointiosaamista ja palvelintekniikan hallintaa.

Päästäksesi sivuston rakentamisessa käyntiin tarvitset kuitenkin jonkin verran myös teknisiä taitoja.

WordPressin asentaminen palvelimelle on esimerkki teknisestä toimenpiteestä, joka sinun on hoidettava päästäksesi sivuston rakentamisessa alkua pidemmälle. (Toki voit aina pyytää tässä vaiheessa apua teknisesti suuntautuneelta henkilöltä, mutta eikö olisikin hienoa selvitä tästäkin tehtävästi omin voimin?).

WordPressin asentamisen jälkeen sinun on tehtävä lisäksi joitakin perusasetuksia, asennettava ulkoasuteema ja erilaisia hyödyllisiä WordPress-lisäosia, jotta sivustosi alustana toimiva WordPress-kokoonpano saadaan käyttövalmiiksi. 

Voidaksesi toteuttaa ja myöhemmin hallinnoida verkkosivustoja WordPressillä, sinun tulee oppia tekemään joitakin suhteellisen yksinkertaisia teknisiä toimenpiteitä, kuten tiedostojen siirtäminen omalta työasemalta verkkopalvelimelle.

Nämä toimenpiteet voidaan hoitaa valmisohjelmistoja käyttämällä, joten oppimishaasteena on ainoastaan kyseisten ohjelmistojen käytön ja niiden avulla tehtävien toimenpiteiden opettelu.

2. Verkkosivuston tehtävien ja tavoitteiden määrittely

Ilman selkeää olemassaolon tarkoitusta, tehtäviä ja tavoitteita verkkosivusto on vain tyhjä kuori. Vaikka sivustosta tehtäisiin kuinka kaunis tahansa, sen omistajalleen tuottama hyöty jää vähäiseksi.

Verkkosivuston tehtävien ja tavoitteiden määrittely käynnistyy kohderyhmien valinnasta.

Tehokasta verkkosivustoa ei voi rakentaa tietämättä, kenelle verkkosivusto on tarkoitettu.

Siksi ihan ensimmäiseksi on syytä käyttää aikaa ja energiaa kohderyhmien määrittelyyn ja kohderyhmiin kuuluvien ihmisten erityisten ongelmien, tavoitteiden ja tietotarpeiden tunnistamiseen.

Tämän vaiheen tuottamaa tietoa käytetään verkkosivuston rakenteen, sisällön ja ulkoasun suunnittelun lähtökohtana.

Tärkeintä on varmistaa, että uusi verkkosivustosi vastaa tavoittelemiesi asiakkaiden tarpeisiin ja auttaa heitä saavuttamaan omat tavoitteensa.

Sinä voit nimittäin saavuttaa omat tavoitteesi ainoastaan sitä kautta, että ensin palvelet mahdollisia uusia asiakkaitasi riittävän hyvin ja vastaat kaikkiin heidän kysymyksiinsä.

Jos sinulla on kokemusta henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta, se on erinomainen lähtökohta verkkosivuston tehtävien ja tavoitteiden määrittelylle.

Voit sivuston tehtäviä määritellessäsi hyödyntää hallussasi olevaa tietoa esimerkiksi asiakkaiden usein esittämistä kysymyksistä ja mahdollisista tuotteesi tai palvelusi käyttöön liittyvistä huolenaiheista.

Kun tiedät, miten asiakkaita palvellaan henkilökohtaisesti, voit siirtää asiakaspalvelutilanteissa hyväksi havaitsemiasi käytäntöjä digitaaliseen muotoon verkkosivustollesi. Tällöin verkkosivustostasi tulee sinulle pelkän tuote-esitteen sijasta asiakaspalvelija, joka tekee töitä väsymättä ympäri vuorokauden.

Verkkosivuston rakentaminen WordPressillä ei siis ole ensisijaisesti tekninen projekti. Kun tavoite on toteuttaa tehokas verkkosivusto, päähuomio on viestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

3. Verkkosivuston rakenteen määrittely

Verkkosivuston rakenteen määrittelyvaiheessa selvität, kuinka laaja verkkosivustostasi tulee, minkälaisia sivuja sivustollesi tarvitaan ja mikä on kunkin sivustolla julkaistavan yksittäisen sivun tehtävä.

Tämän työn tekemistä helpottaa ja lopputuloksen laatua parantaa, jos olet tehnyt edellisessä vaiheessa perusteellista työtä ja määritellyt sivuston tehtävät ja tavoitteet sekä asiakkaidesi että omalta kannaltasi.

Verkkosivuston rakenteen suunnitteluun kuuluu myös sivuston sisällön organisointi. Tavoitteesi on järjestellä sivustosi sisältö selkeästi, jotta sivustostasi tulee mahdollisimman helppokäyttöinen.

Pienten yritysten ja organisaatioiden sivustoilla yksittäisten sivujen määrä ei yleensä ole kovin suuri. Siksi sivuston rakenteen suunnittelu on suhteellisen suoraviivaista ja nopeaa.

Sivuston koosta riippumatta tavoitteena on aina mahdollisimman yksinkertainen rakenne, jossa kaikki sivuston sivut ovat tavoitettavissa korkeintaan kolmella, mieluiten enintään kahdella klikkauksella.

Sivuston organisoinnin tehtävänä on myös ohjata sivuston kasvua siten, että uusien sivujen lisääminen sivustolle ei johda sivuston rakenteen hajoamiseen ja ”rönsyjen” kasvamiseen.

4. Verkkosivuston ulkoasun suunnittelu ja toteutus

Verkkosivuston ulkoasulla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä verkkosivuston vierailijat näkevät sivustoa käyttäessään.

Ulkoasu vaikuttaa sekä verkkosivuston viestintätehoon että käytettävyyteen.

Ulkoasu tarkoittaa paljon muutakin kuin logo, värit ja fontit. Verkkosivuston ulkoasuun vaikuttavat esimerkiksi sivujen asettelumallit ja navigaatiovalikot.

Ulkoasun suunnittelu sisältää esimerkiksi sivujen asettelumallien luomista ja erilaisten visuaalisten tehokeinojen käytön suunnittelua.

WordPressissä sivuston ulkoasu toteutetaan käyttämällä ulkoasuteemaa. Haluttu ulkoinen ilme luodaan sivustolle valitsemalla ensin sopiva ulkoasuteema ja käyttämällä tämän jälkeen ulkoasuteeman ja WordPressin asetuksia esimerkiksi fonttien ja värien asettamiseen.

WordPressin omien ulkoasun mukautusasetusten ja sisällön julkaisemiseen tarkoitetun Gutenberg-editorin lisäksi verkkosivuston ulkoasun toteutuksessa voi käyttää sivurakentajatyövälineitä (esimerkiksi Divi Builder ja Elementor). Nämä kehittyneet työvälineet tarjoavat lähes rajattomasti ulkoasun mukautusmahdollisuuksia helppokäyttöisen hallintaliittymän kautta.

Voidaksesi suunnitella verkkosivuston ulkoasun ja toteuttaa sen WordPressin avulla tarvitset ensinnäkin tietoa erilaisista verkkosivuston ulkoasun osa-alueista (sivujen asettelumallit, verkkosivun keskeiset osat). Lisäksi tarvitset tietoa siitä, miten erilaiset verkkosivuston osat vaikuttavat sivuston käytettävyyteen.

5. Verkkosivuston visuaalisen sisällön tuottaminen

Verkkosivuston visuaalisella sisällöllä tarkoitetaan muuta sisältöä kuin tekstiä.

Verkkosivustolla käytettävää visuaalista sisältöä ovat kuvat, grafiikat, animaatiot ja videot.

Osa verkkosivuston visuaalisesta sisällöstä kuuluu sivuston ulkoasuun (esimerkiksi sivuston etusivun yläosassa käytettävä suurikokoinen ”Hero-osio” tai kuvasarja).

Visuaalista sisältöä käytetään myös yksittäisillä verkkosivuilla yhdessä tekstisisällön kanssa.

Lopputuloksena on verkkosivusto, joka välittää viestejä tekstin lisäksi kuvien, videon ja muiden visuaalisten keinojen avulla.

Visuaalisen sisällön merkitys vaihtelee verkkosivustojen välillä riippuen esimerkiksi sivuston aihepiiristä, tehtävistä ja tavoitteista sekä kohdeyleisöstä.

Koska lähes kaikilla verkkosivustoilla tarvitaan ainakin jonkin verran visuaalista sisältöä, visuaalisen sisällön tuottaminen on yksi verkkosivuston suunnittelijan ja toteuttajan osaamisalueista.

Mikäli et jo ole graafinen suunnittelija, sinun ei tarvitse tulla sellaiseksi voidaksesi toteuttaa verkkosivustoja WordPressillä. Sinun ei myöskään tarvitse opiskella esimerkiksi PhotoShopin käyttöä syvällisesti voidaksesi muokata ja lisätä sivustollesi kuvia. 

6. Tekstisisällön tuottaminen ja hakukoneoptimointi

Vastoin yleistä käsitystä, verkkosivustojen käyttäjät osaavat edelleen lukea.

Ja he varmasti lukevat sivustolla olevaa tekstiä, jos se on hyödyllistä ja ymmärrettävää.

Tehokkaan verkkosivuston sisällöstä huomattava osa on tästä johtuen tekstiä.

Tekstisisällön avulla verkkosivuston käyttäjille välitetään useimmiten valtaosa siitä tärkeästä tiedosta, jonka takia vierailijat ovat tulleet sivustolle.

Jos verkkosivusto antaa hyvän ensivaikutelman esimerkiksi näyttävän visuaalisen ilmeensä avulla, mutta osoittautuu lähemmällä tarkastelulla sisällöltään ontoksi, asiakkaat eivät ole tyytyväisiä.

Jos verkkosivuston tehtävä on tuottaa konversioita (esimerkiksi tarjouspyyntöjä tai tilauksia), mutta asiakkaat eivät löydä sivustolta vastauksia kysymyksiinsä, konversioita ei tule.

Sillä jos asiakas ei ole saanut tarvitsemiaan tietoja, hänellä ei ole halua edetä asiassa pitemmälle.

Tekstisisältöä tarvitaan, jotta sivusto kykenee vastaamaan sen käyttäjien tietotarpeisiin.

Verkkosivustolla julkaistulla tekstisisällöllä on sivuston käyttäjien lisäksi myös toinen yleisö: hakukoneet.

Google ja muut hakukoneet käyttävät edelleen verkkosivuston tekstisisältöä tärkeimpänä laadun mittarina.

Hakukoneet lähettävät kävijöitä mieluiten sellaisille sivustoille, joiden tekstisisältö on alkuperäistä, asiantuntevaa ja niin runsasta, että se osoittaa sivuston omistajan paneutumista johonkin tiettyyn aihepiiriin.

Panostaminen hyvään tekstisisältöön on tästä syystä keskeinen menestystekijä ja tehokkaan verkkosivuston luomisen tärkein salaisuus.

Hakukoneoptimointi on käytännössä suurelta osin nimenomaan tekstisisällön julkaisemista. Hakukoneoptimoinnin periaatteiden hallinta sisältyy tästä syystä erityisesti verkkosivuston tekstisisällön tuottajien osaamisvaatimuksiin.

Kyky tuottaa selkeää ja ymmärrettävää tekstiä on suureksi avuksi silloin, kun haluat toteuttaa tehokkaita verkkosivustoja WordPressin (tai minkä tahansa muun julkaisujärjestelmän) avulla. Onneksi kyse ei ole niinkään tekstin määrästä, vaan laadusta. Siksi myös verkkosivustojen tekstisuunnittelua voi oppia.

7. Sivuston vuorovaikutteisuus ja myynnillisyys

Tehokas verkkosivusto rakennetaan valittuja kohderyhmiä palvelevan laadukkaan sisällön, selkeän visuaalisen ulkoasun ja helpon käytettävyyden varaan.

Jotta verkkosivusto tuottaisi omistajalleen mahdollisimman paljon liiketoiminnallista hyötyä, on sivuston toteutuksessa huomioitava vielä erikseen sivuston kyky luoda ja hoitaa asiakassuhteita.

Nykyaikaisen verkkosivuston päätehtävä ei ole toimia yrityksen käyntikorttina.

Sivuston rooli on paljon laajempi.

Oikein toteutettuna verkkosivusto pystyy tuottamaan merkittävässä määrin sellaisia mitattavia tuloksia, jotka edistävät suoraan sivuston omistajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Avainsana tässä on sivuston vuorovaikutteisuus.

Kun sivusto on vuorovaikutteinen, se voi olla myös myynnillinen.

Sivuston myynnillisyys tarkoittaa verkkosivuston kykyä tehdä sivuston käyttäjille hyviä ehdotuksia ja saada niihin myöntäviä vastauksia.

Verkkosivuston myynnillisyys ei synny pelkän ulkoasun ja sisällön toteutuksen kautta.

Verkkosivustolle on myynnillisyyden aikaansaamiseksi ja sitä kautta konkreettisten tulosten (joita kutsutaan yleisesti konversioiksi) tuottamiseksi vielä lisättävä erilaisia konversioiden tuottamiseen tähtääviä toiminnallisuuksia.

Konversioiden tuottamiseen tähtäävät toiminnallisuudet ohjaavat sivuston kävijöitä etenemään kohti asiakassuhdetta ja kannustavat heitä toimintaan.

Kun myynnillisyys on rakennettu sisään verkkosivuston toteutukseen, sivusto ei pelkästään esittele ja kerro, se myös ehdottaa ja pyytää tekemään päätöksiä.

Esimerkkejä markkinointiin ja asiakassuhteiden luomiseen liittyvistä toiminnallisuuksista ovat erilaiset tarjoukset (maksuttomat ja maksulliset), toimintakehotukset ja lomakkeet.

Kun tavoitteesi on toteuttaa WordPressin avulla verkkosivusto, joka auttaa sinua uusien asiakassuhteiden luomisessa ja myynnin kasvattamisessa, sinun kannattaa perehtyä konversiokeskeisen suunnittelun periaatteisiin ja niiden soveltamiseen sivuston toteutuksessa.

Miten voit hankkia nämä tiedot?

Edellä kuvattujen keskeisten osaamisalueiden hallinnan kautta pystyt saavuttamaan tavoitteesi: toteuttamaan kokonaisen verkkosivuston WordPressin avulla.

Mikäli et vielä tänään hallitse kaikkia näitä asioita riittävän hyvin, tarvitset lisää tietoa.

Mutta mitä vaihtoehtoja sinulla on tarvittavien uusien tietojen hankkimiseen?

Lähdetkö googlailemaan ja etsimään sopivia ohjevideoita YouTubesta?

Vai alatko kahlaamaan läpi WordPressin ohjesivustoa (Codex)?

Jos olet kokeillut edellä mainittuja menetelmiä, olet varmasti huomannut yhden asian:

WordPressiin liittyvän tiedon määrä ei ole ongelma. Sitä on tarjolla valtavasti – ja täysin ilmaiseksi.

Ongelmia on kuitenkin olemassa – ja niitä on useampia kuin yksi.

Ongelmat liittyvät tiedon laatuun ja soveltuvuuteen juuri sinun tarpeeseesi.

Valtaosa WordPressiin liittyvästä maksuttomasta tiedosta kuuluu jompaan kumpaan seuraavista:

Tieto on liian teknistä (koska sen on tuottanut koodari, joka haluaa auttaa toisia koodareita). Esimerkki tästä on WordPressin oma dokumentaatiosivusto, jossa on tietoa ja ohjeita tuhansia sivuja – mutta sellaisessa muodossa, että ilman ohjelmointiosaamista tätä tietoa ei pysty hyödyntämään.

TAI

Tieto on liian yleistä ja perustasoista, jolloin se ei auta sinua ratkaisemaan jotain erityistä ongelmaa.

 Lisäksi on huomioitava se, että tarvittavien tietojen etsimiseen edellä kerrotuilla menetelmillä kuluu aikaa.

Sitä enemmän, mitä enemmän tarvitset uutta tietoa päästäksesi eteenpäin.

Valtaosa tarvitsemastasi tiedosta kyllä löytyy verkosta.

Hankaluus on se, että tieto on julkaistu monien eri tahojen toimesta ja siksi se on hajallaan siellä sun täällä.

Eikä tietoa ole millään tavalla järjestelty helposti omaksuttavaan muotoon ja oikeaan järjestykseen.

Usein sitkeys palkitaan. Tuntien yritysten ja erehdysten jälkeen etsimäsi neula voi löytyä heinäsuovasta.

Mutta kun olet onnistunut selvittämään yhden solmun, pöydällä on jo muutama uusi.

On pakko olla olemassa parempikin tapa

Entä jos sinun ei tarvitsisikaan kompuroida tavoitettasi kohti haparoimalla pimeässä, ilman selkeää suuntaa?

Jos voisitkin edetä reipasta vauhtia suoraan maaliasi kohti, keskittyen juuri niihin asioihin, joiden kautta tavoitteesi toteutuu?

Ja miten se helpottaisi kulkuasi, jos käytettävissäsi olisi kaikki tarvitsemasi tieto – yhdessä paikassa ja sellaisessa muodossa, että et tarvitse sanakirjaa tai tulkkia ymmärtääksesi, mitä sinun seuraavaksi pitää tehdä?

Juuri tästä on kyse WordPress Web Designer -koulutusohjelmassa, josta voit lukea lisää seuraavalla sivulla.

Oletko valmis aloittamaan?

Siirry tilaamaan paikkasi WordPress Web Designer -koulutusohjelmaan klikkaamalla Tee tilaus -painiketta.

Jos sinulla on kysyttävää, klikkaa Lähetä viesti -painiketta ja lähetä kysymyksesi meille.