WordPress-sivujen hakukoneoptimointi Yoast SEO -lisäosan avulla

WordPress-sivujen hakukoneoptimointi Yoast seo -lisäosalla

WordPress-sivujen hakukoneoptimointi onnistuu helposti käyttämällä Yoast SEO -lisäosaa, joka neuvoo tärkeiden optimointikohtien hyödyntämisessä.

Hakukoneoptimointi on työtä, jonka tavoitteena on varmistaa kaiken sivustolla julkaistavan sisällön paras mahdollinen näkyvyys hakukoneiden maksuttomissa hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa jokaisella sivustolla, sillä näkyvyys Googlen maksuttomissa hakutuloksissa auttaa hankkimaan sivustolle kiinnostuneita kävijöitä ilman, että klikkauksista tarvitsee maksaa kenellekään. Kukapa ei haluaisi sivustolleen mahdollisia ostajia ilmaiseksi?

WordPress-sivuston hakukoneoptimointi tehostuu lisäosan avulla

WordPress tunnetaan hakukoneystävällisenä julkaisujärjestelmänä. Tällä tarkoitetaan sitä, että WordPressillä toteutettu verkkosivusto on hakukoneiden hakurobottien työtä ajatellen helposti lähestyttävä. WordPress-sivustolla julkaistut verkkosivut ja blogiartikkelit päätyvät tästä syystä suurella todennäköisyydellä hakukoneiden tietokantoihin ja voivat sen jälkeen löytyä hakutuloksista.

WordPress-sivustolla julkaistujen sivujen ja blogiartikkeleiden löydettävyyttä hakukoneiden hakutuloksissa voi vielä erikseen edistää käyttämällä hakukoneoptimointiin tarkoitettua lisäosaa.

Lisäosan avulla hakukonenäkyvyyteen eniten vaikuttavat tekijät voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella jokaisen uuden sivun tai blogiartikkelin julkaisun yhteydessä.

Lisäosaa voidaan käyttää myös aiemmin julkaistun sisällön hakukoneoptimointiin. Tässä tapauksessa tavoite ei ole uuden sisällön tuottaminen, vaan kyse on jo olemassa olevan sisällön parantamisesta nimenomaan hakukonenäkyvyyteen vaikuttavien asioiden osalta.

Yoast SEO on suosittu lisäosa WordPress-sivujen hakukoneoptimointiin

Yksi suosituimmista hakukoneoptimointiin tarkoitetuista WordPress-lisäosista on Yoast SEO.

Yoast SEO on saatavilla sekä maksuttomana versiona, jonka voi asentaa suoraan WordPressin lisäosakirjastosta, että maksullisena Yoast SEO Premium -versiona, jonka voi hankkia Yoast SEO -lisäosan kehittäjän verkkosivustolta. Hinta on 79 € ja se sisältää lisäosan uudet versiot ja käyttötuen 12 kuukauden ajalle.

TÄRKEÄÄ: Toisin kuin esimerkiksi palomuurin asentaminen, hakukoneoptimointiin tarkoitetun lisäosan asennus ei vielä itsessään vaikuta yhtään mihinkään. Jotta hakukoneoptimointi-lisäosasta on hyötyä, jokainen verkkosivuston sivu ja blogiartikkeli on yksitellen optimoitava lisäosan avulla.

TOINEN HUIPPUTÄRKEÄ ASIA: Verkkosivuston hakukoneoptimointia ei voi tehdä ilman laadukasta sisältöä. Ennen tässä artikkelissa kerrottujen toimenpiteiden tekemistä on kirjoitettava mahdollisimman hyvälaatuinen verkkosivu tai blogiartikkeli (nimenomaan tekstiä), johon optimointitoimet voidaan kohdistaa.

Miten Yoast SEO -lisäosaa käytetään sivujen hakukoneoptimointiin

Yoast SEO -lisäosan oma työalue näkyy WordPressin sisältöeditorin alapuolella, kun Yoast SEO on aktivoitu.

Wordpress-sivujen hakukoneoptimointi Yoast SEO -lisäosalla

Yksi Yoast SEO -lisäosan hyödyllisimmistä toiminnoista on sen analyysitoiminto, joka ohjaa sinua verkkosivun tai blogiartikkelin hakukoneoptimoinnissa.

Yoast SEO -lisäosa analysoi muokattavana olevaa sivua tai artikkelia reaaliaikaisesti ja antaa neuvoja hakukoneoptimoinnin tehostamiseksi. Aina kun teet muutoksen, sen vaikutus näkyy lisäosan analyysituloksissa.

Yoast seo analyysin tulokset

Analyysitulokset on jaettu yhteensä 14 osa-alueeseen (maksuton Yoast SEO -lisäosa).

Jokaisen osa-alueen analyysin tulos merkitään eri värisellä pallolla seuraavasti:

 • Vihreä pallo = tämä osa-alue on optimoitu hyvin hakukoneita varten
 • Oranssi pallo = hakukoneoptimointia on tehty jonkin verran, mutta parantamisen mahdollisuuksia on vielä olemassa
 • Punainen pallo = tällä osa-alueella on ongelmia, jotka heikentävät sivun tai artikkelin löydettävyyttä hakutuloksissa

Voit tarkistaa analyysitulokset jokaisen tekemäsi muutoksen jälkeen nähdäksesi, oliko muutos hakukoneoptimoinnin näkökulmasta hyödyllinen.

WordPress-sivujen hakukoneoptimointi Yoast SEO -lisäosalla – 14 kohdan lista

Yksittäisten WordPress-sivujen hakukoneoptimointi on työtä, jonka tavoitteena on varmistaa sisällön paras mahdollinen löydettävyys hakukoneiden maksuttomissa tuloksissa sopivien hakujen yhteydessä. Mitä parempi löydettävyys, sitä enemmän tulet saamaan sivustollesi kävijöitä hakukoneista.

Voit käyttää Yoast SEO -lisäosaa kaikkien WordPress-julkaisujärjestelmällä luotujen sivujen ja blogiartikkeleiden hakukoneoptimointiin.

Sivujen ja blogiartikkeleiden hakukoneoptimoinnissa pyritään hyödyntämään systemaattisesti kaikki hakukonenäkyvyyttä edistävät mahdollisuudet aina, kun sisältöä julkaistaan tai aiemmin julkaistua sisältöä muokataan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen uusien sivujen ja blogiartikkeleiden julkaisemista ne käydään huolellisesti läpi ja varmistetaan, että kaikki hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät on toteutettu hyvien käytäntöjen mukaan.

Tämä työ sujuu parhaiten, kun hyödynnät työtä tehdessäsi Yoast SEO -lisäosan SEO-analyysitoimintoa ja käyt yksitellen läpi kaikki analyysitoiminnon seurantakohteet.

Yoast SEO -lisäosan analyysitoiminto antaa sinulle samalla valmiin työlistan, jonka avulla voit käydä sivun tai artikkelin läpi askel kerrallaan ja varmistaa, että olet huomioinut kaikki sellaiset kohdat, jotka voivat parantaa sivun tai artikkelin löydettävyyttä hakutuloksissa.

Tämän hakukoneoptimoinnin työlistan 14 kohtaa ovat seuraavat:

Ulkoiselle sivustolle osoittavat linkit

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa, onko sivun tai artikkelin sisältöön lisätty toisille verkkosivustoille osoittavia linkkejä. Vihreän pallon saa tästä osa-alueesta lisäämällä sivulle tai blogiartikkeliin yhden ulkoiselle verkkosivustolle osoittavan linkin.

ulkoinen linkki sivun sisällössä

Sisäiset linkit

Sivuston sisäiset linkit ovat sivujen ja blogiartikkeleiden sisältöön lisättyjä linkkejä. Linkittämällä sivuston tärkeimmille sivuille muilta sivuilta voidaan sekä auttaa sivuston kävijöitä löytämään hyödyllistä tietoa että kertoa myös Googlelle, mikä on sivuston pääasiallinen tehtävä.

sisäinen linkki sivun sisällössä

Vihreän pallon saa lisäämällä sivun tai artikkelin sisältöön vähintään yhden sivuston sisäisen linkin.

Avainsana leipätekstin alussa

Yoast SEO -lisäosalle tulee kertoa jokaisen optimoitavan sivun tai artikkelin sisällön kannalta keskeinen avainsana, jota käytetään sen jälkeen apuna hakukoneoptimoinnin laadun analysoinnissa.

Kun avainsana on lisätty sille varattuun kenttään, Yoast SEO tarkistaa kaikki ne analyysikohdat, joissa tätä tietoa tarvitaan.

Yksi näistä on avainsanan sijoitus sivun leipätekstin alkuun. Jos sivun optimoinnissa käytettävä avainsana on esimerkiksi ”laskeutumissivun luominen”, Yoast SEO tarkistaa, löytyykö tämä sanapari sivun leipätekstin alusta. Jos löytyy, tämän osa-alueen tulos on vihreä.

Avainsanan pituus

Optimoinnissa käytettävän avainsanan pituus vaikuttaa siihen, minkälaisten hakujen yhteydessä sivun tai blogiartikkelin halutaan näkyvän Googlen hakutulossivuilla.

Hakukoneoptimoinnin kannalta ongelmallisia ovat runsaasti käytetyt, yhden sanan avainsanat, esimerkiksi ”hotelli” tai ”sairaala”. Tällaisten avainsanojen ongelma on ensinnäkin se, että niitä voidaan käyttää hyvin moniin eri tarpeisiin liittyvään tiedon hakuun. Toiseksi: yleisiin ja aktiivisesti käytettyihin avainsanoihin kohdistuu suuri kilpailu, jonka seurauksena hyvien hakutulossijoitusten saavuttaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Hakukoneoptimoinnin pohjaksi ei kannatakaan valita yhden sanan avainsanoja muuta kuin harvinaisissa poikkeustilanteissa.

Voit käyttää yhden sanan avainsanoja optimoinnin lähtökohtana, jos olet täysin varma, että

 • Tavoittelemasi ihmiset kirjoittavat Googlen yhden tietyn sanan etsiessään sitä, mitä sinulla on tarjolla
 • Jos tiedät, että tähän avainsanaan liittyvää sisältöä on julkaistu muilla sivustoilla hyvin vähän.

Yleensä on järkevää käyttää kahden tai kolmen sanan pituisia avainsanoja, joissakin tapauksissa jopa 4 – 6 sanan yhdistelmät ovat mahdollisia. Mitä pitempi avainsana on, sitä tarkemmin sivun tai blogiartikkelin sisältö voidaan rakentaa juuri kyseisen avainsanan ympärille.

Avainsanan pituus vs. kilpailu hakutulossijoituksista

Avainsanan pituus vaikuttaa siihen, kuinka paljon avainsanaan kohdistuu kilpailua.

Esimerkiksi: on varsin suuri ero sillä, käytätkö avainsanaa ”hakukoneoptimointi” vai ”blogiartikkelin hakukoneoptimointi lisäosalla.” On selvää, että ensimmäisellä avainsanalla tehdään huomattavasti enemmän hakuja Googlen hakukoneessa, mikä periaatteessa tarkoittaa enemmän mahdollisuuksia tulla löydetyksi.

Mutta kääntöpuolena on se, että kyseisellä avainsanalla löytyy Googlesta myös valtavasti hakutuloksia (noin 535 000). Jälkimmäistä avainsanaa käytetään Googlessa hakulausekkeena huomattavasti harvemmin, mutta myös hakutulosten määrä on paljon pienempi (389).

Mitä vähemmän on tarjontaa (lue: kilpailua), sitä helpompi on päästä hakutuloksissa hyville sijoituksille. Ja mitä tarkemmin sisältö on suunnattu tiettyyn kysymykseen vastausta etsivälle hakukoneen käyttäjälle, sitä suuremmalla todennäköisyydellä saat hakutuloksista sivustollesi juuri sellaisia kävijöitä, joita sinne haluatkin saada.

Yoast SEO -lisäosa antaa sinulle vihreän pallon, kun valitsemasi avainsanan pituus on korkeintaan 6 sanaa. Koska lisäosa ei pysty arvioimaan esimerkiksi sitä, kuinka suuri kilpailu johonkin yhden sanan avainsanaan kohdistuu, sinun on itse oltava tarkkana ja huomioitava edellä kerrotut avainsanojen pituuteen liittyvät näkökohdat.

Avainsanan esiintymistiheys

Tämä tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa optimoinnin perustaksi valittua avainsanaa on käytetty sivun tai blogiartikkelin leipätekstissä.

Yoast SEO -lisäosa laskee, kuinka monta kertaa avainsana esiintyy tekstisisällössä ja mikä on avainsanan prosentuaalinen osuus koko tekstisisällöstä.

Avainsanan esiintymistiheys on sopiva, kun se on välillä 0,5 % – 3,0 % tekstin koko sanamäärästä. Tämä tarkoittaa sitä, että lyhyessä tekstissä avainsanan esiintyminen yhden kerran antaa tästä kohdasta vihreän pallon, pitemmän tekstin kohdalla voidaan tarvita jopa 5 – 10 esiintymiskertaa.

Yoast SEO näyttää suosituksen siitä, kuinka monta kertaa avainsanan tulisi esiintyä tekstissä. Tässä suosituksessa huomioidaan tekstin kokonaispituus edellä kerrotulla tavalla.

HUOM: Avainsanan sullomista sivun tai artikkelin leipätekstiin ”hauki on kala” -tyylillä on syytä välttää kaikissa tilanteissa. Tämä saattaa johtaa toivotun hyvän hakutulossijoituksen sijasta täysin päinvastaiseen lopputulokseen, jos Google tulkitsee avainsanan yliaktiivisen käytön yritykseksi parantaa sivun sijoitusta keinotekoisesti. Leipätekstin pitää aina olla luontevaa, hyödyllistä ja kirjoitettu nimenomaan jollekin tietylle ihmiselle, ei hakualgoritmille.

Avainsanan käyttö metakuvauksessa

Metakuvaus tai sen puuttuminen ei vaikuta sivun tai blogiartikkelin hakutulossijoitukseen. Google saattaa näyttää metakuvauksen hakutuloksessa, jos se on osuva suhteessa sivun koko sisältöön.

Hyvin kirjoitettu metakuvaus on yhteenveto sivun sisällöstä ja samalla eräänlainen myyntiteksti, joka houkuttelee hakutulossivua silmäilevää Googlen käyttäjää klikkaamaan sivulle johtavaa linkkiä (hakutuloksen otsikko).

Yksi tapa tehdä metakuvauksesta sivun sisällön suhteen osuva ja myös Googlen hakualgoritmien mielestä hyödyllinen on käyttää siinä sivun optimoinnin perustaksi valittua avainsanaa, mieluiten heti metakuvauksen alussa.

Yoast SEO palkitsee sinut vihreällä pallolla, jos kirjoittamassasi metakuvauksessa on käytetty sivun optimoinnin perustaksi valittua avainsanaa.

Yoast seo hakutuloksen esikatselu

HUOM: Yoast SEO -lisäosassa on hyödyllinen hakutuloksen esikatselutoiminto, jonka avulla voit nähdä esimerkiksi kirjoittamasi metakuvauksen sellaisena, kuin se näkyy Googlen hakutulossivulla. Google usein poimii hakutuloksessa otsikon alapuolella näytettävän vihjetekstin nimenomaan sivun tai blogiartikkelin metakuvauksesta, mikäli sellainen vain löytyy.

Metakuvauksen pituus

Metakuvauksen pituudella on merkitystä, sillä jos se näkyy Googlen hakutuloksessa, käytettävissä on ainoastaan kaksi riviä tekstiä. Jos metakuvaus on liian pitkä, se näytetään hakutuloksessa vain osittain ja osa sen tehosta menetetään.

Metakuvaus kannattaa tästä syystä kirjoittaa napakasti ja varmistaa, että sen pituus on hakutuloksen kahden tekstirivin asettamissa rajoissa.

Toisaalta metakuvausta ei kannata jättää liian lyhyeksikään, sillä tämä on käytettävissä olevan ilmaisen mainostilan tuhlaamista.

Yoast SEO -lisäosassa on laskuri, jonka neuvoo metakuvauksen kirjoittajaa oikean pituisen tekstin tuottamisessa.  Laskurin alaraja on 120 merkkiä ja mikäli metakuvaus on tätä lyhyempi, metakuvauskentän alapuolella näkyvä merkkimäärän mittari näkyy oranssina. Kun 120 merkin raja on ylitetty, mittari muuttuu vihreäksi ja edelleen punaiseksi, jos metakuvauksen pituus ylittää ylärajaksi määritellyn 156 merkin rajan.

yoast seo metakuvauksen merkkilaskuri

Metakuvauksen pituuden pitäminen 120 ja 156 merkin välillä antaa tästä optimointikohteesta vihreän pallon.

Onko avainsanaa käytetty aikaisemmin?

Yksi Yoast SEO -lisäosan käyttämistä optimoinnin kriteereistä on se, onko blogiartikkelin avainsanaksi lisättyä avainsanaa käytetty aikaisemmin jonkin toisen artikkelin optimoinnin perustana.

Vihreän pallon tästä kohdasta saa, jos olet syöttänyt artikkelin optimoinnissa käytettäväksi avainsanaksi sellaisen avainsanan, jota ei ole sivustolla käytetty aikaisemmin.

Aiemmin käytetyn avainsanan lisääminen artikkelin avainsanaksi antaa punaisen pallon, koska tiettyä avainsanaa pitäisi täsmälleen samassa muodossa käyttää vain yhden sivun tai blogiartikkelin optimoinnin perustana.

Avainsanan käyttö sivun sisäisissä otsikoissa

Hakukoneoptimoidun blogiartikkelin kirjoittamisen hyviin käytäntöihin kuuluu artikkelin avainsanan käyttö tekstin sisäisissä väliotsikoissa (HTML-otsikot H2 ja H3).

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa, onko avainsanaa käytetty väliotsikoissa ja mikäli avainsanan esiintymistiheys otsikoissa on välillä 30 – 75 %, tämä optimointikohta saa vihreän pallon.

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit

Jos artikkelissa on kuvia, niihin tulee liittää vaihtoehtoiset (ALT) tekstit.

Kuvan vaihtoehtoinen teksti kertoo sekä sivua tekstinlukuohjelmiston avulla käyttäville ihmisille että hakukoneiden indeksointiroboteille, mitä kuvassa näkyy. Jos kuviin on lisätty vaihtoehtoinen teksti, ne voivat löytyä myös Googlen kuvahaussa sopivilla avainsanoilla tehtyjen hakujen yhteydessä.

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa kuvien vaihtoehtoiset tekstit, ja mikäli kaikista kuvista sellainen löytyy, tämä analyysikohta palkitaan vihreällä pallolla.

Leipätekstin pituus

Hakukoneoptimoinnin kannalta riittävä tekstin pituus vaihtelee sivun tehtävän mukaan.

Tavanomaisten blogiartikkeleiden osalta riittävänä tekstin pituutena pidetään 300 sanaa, sivuston teeman kannalta keskeisten artikkeleiden (cornerstone) osalta raja on 900 sanaa.

Leipätekstin riittävä pituus on tärkeä hakukoneoptimoinnin keino, sillä Google arvioi sivun hyödyllisyyttä paitsi sivun antamien vihjeiden (pääotsikko, metakuvaus, URL-osoite jne.) lisäksi myös tekstisisällön määrän perusteella. Jos tekstisisältöä on hyvin vähän, esimerkiksi 100 sanaa, Google ei arvioi sivua yhtä hyödylliseksi kuin muilta osin samankaltaista sivua, jonka tekstisisällön määrä on reilusti suurempi, esimerkiksi 500 sanaa.

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa artikkelin sanamäärän ja vihreä pallo ilmestyy tähän analyysikohtaan, kun tekstisisällön määrä (mukaan lukien väliotsikot) on vähintään 300 sanaa.

Jos merkitset blogiartikkelin sivuston peruskivisisällöksi (cornerstone content), riittävän tekstin määrän alaraja nousee 900 sanaan.

TÄRKEÄÄ: Leipätekstin pituus ei itsessään ole tärkeää, vaan tekstin laatu. Googlen hakukone osaa jatkuvasti paremmin arvioida kirjoitetun tekstin laatua kokonaisuutena, ei pelkästään jonkin tietyn avainsanan tai hakulausekkeen esiintymistiheyden perusteella. Kun sivun tai blogiartikkelin teksti on asiantuntevaa ja antaa vastauksia hakukoneen käyttäjien esittämiin kysymyksiin, Googlen hakualgoritmi palkitsee sen korkeammilla hakutulossijoituksilla kuin paljon avainsanojen toistoa sisältävän, mutta asiasisällöltään heppoisen tekstin.

Avainsanan käyttö sivun pääotsikossa

Sivun pääotsikko (Yoast SEO -lisäosassa ”SEO title”) on sivun metatietoihin sisältyvä otsikko, joka merkitään html-tagilla <title>.

Huomioi, että sivulla näkyvä pääotsikko (jonka kirjoitat WordPressin tekstieditorissa) ja SEO-otsikko voivat olla erilaiset.

Sivun pääotsikko (title-tagi) on edelleen yksi tärkeimmistä sivun sisäisen hakukoneoptimoinnin mahdollisuuksista. Hyvä pääotsikko kertoo sekä Googlen hakurobotille että sivun vierailijalle nopeasti ja selkeästi, mistä sivulla puhutaan.

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa, oletko käyttänyt valitsemaasi avainsanaa SEO-otsikossa ja vieläpä heti sen alussa. Jos olet käyttänyt avainsanaa heti SEO-otsikon alussa, se palkitaan vihreällä pallolla. Oranssi pallo seuraa siitä, että avainsana löytyy SEO-otsikosta, mutta ei heti sen alusta. Jos avainsanaa ei ole käytetty SEO-otsikossa lainkaan, seurauksena on punainen pallo.

SEO-otsikon pituus

Sivun pääotsikko (title-tagi, SEO-otsikko) näkyy Googlen hakutulossivulla hakutuloksen otsikkona.

Siksi tämän otsikon sisältö ja luettavuus vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka helposti hakutulossivua silmäilevä Googlen käyttäjä päättää klikata juuri tiettyä linkkiä.

Jos hakutulossivulla näkyvä otsikko on liian lyhyt ja tietosisällöltään heikko, Googlen käyttäjä todennäköisesti ei vakuutu siitä, että linkin takaa löytyy juuri sitä tietoa, mitä hän on etsimässä. Samalla tavalla voi käydä, jos otsikko on liian pitkä ja siitä näkyy hakutulossivulla vain alkuosa.

Sivun pääotsikon pituus on tästä syystä hyvin tärkeä optimointikohde. Sivun pääotsikkoa kirjoitettaessa kannattaa kiinnittää huomiota sekä otsikon sisältämään viestiin (puhutaan siitä, mitä asiakkaasi etsivät Googlesta) että pituuteen (käytetään otsikolle varattu merkkimäärä mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi).

Sopiva SEO-otsikon pituus on välillä 53 – 79 merkkiä.

Yoast SEO helpottaa oikean pituisen pääotsikon kirjoittamista, sillä merkkimäärän osoitin näkyy oranssina niin kauan, kuin merkkejä on liian vähän, vihreänä, kun merkkimäärä on sopivissa rajoissa ja punaisena, kun pääotsikon pituus ylittää hakutuloksessa enintään näkyvän merkkimäärän.

Avainsana URL-osoitteessa

Yksi WordPress-julkaisujärjestelmän vahvuuksista hakukoneoptimoinnin kannalta on se, että se kirjoittaa blogiartikkeleiden ja sivujen url-osoitteet automaattisesti selkokielisinä sivulle tai artikkeliin syötetyn otsikon pohjalta.

Esimerkiksi:

Jos kirjoitat blogiartikkelin sivustolle yritys.fi ja annat artikkelin nimeksi WordPressin editorissa ”Mahtava blogiartikkeli taas kerran”, WordPress luo artikkelille seuraavan URL-osoitteen:

https://yritys.fi/2019/10/28/mahtava-blogiartikkeli-taas-kerran

HUOM: URL-osoitteen tarkka rakenne riippuu WordPressin Asetukset -> Osoiterakenne -sivulla tehdystä valinnasta. Esimerkin mukainen URL-osoite syntyy valitsemalla vaihtoehto Kuukauden ja nimen mukainen. Niin sanottuja selkokielisiä URL-osoitteita käytetään sivustolla valitsemalla mikä muu tahansa vaihtoehto paitsi ”Riisuttu.”

Käyttämällä artikkelin optimoinnin perustaksi valittua avainsanaa artikkelin nimessä, avainsana näkyy automaattisesti myös artikkelin URL-osoitteessa. WordPress muodostaa sivun tai artikkelin URL-osoitteen automaattisesti otsikosta, jonka kirjoitat WordPressin editorissa.

Jos olet noudattanut hakukoneoptimoinnin kannalta hyvää käytäntöä otsikon kirjoittamisessa, olet sijoittanut sisällön kannalta keskeisen avainsanan heti otsikon alkuun.

Saat tästä analyysikohdasta vihreän pallon, kun URL-osoitteesta löytyy optimoinnin perustana käytettävä avainsana ja olet sijoittanut sen heti URL-osoitteen alkuun.

HUOM: Käytä mieluiten lyhyitä URL-osoitteita, jotka sisältävät sivun optimoinnin perustaksi valitsemasi avainsanan. Tämä ei ole kaikkein tärkein optimointikeino, mutta lyhyt, avainsanan sisältävä URL-osoite saattaa osaltaan vaikuttaa positiivisesti sivun tai artikkelin hakutulossijoitukseen. Otsikko voi joskus olla 50 – 60 merkin pituinen ja koostua useasta sanasta, jolloin voit lyhentää URL-osoitetta poistamalla osan sen lopusta. Jäljelle jää tällöin lyhyempi, avainsanan sisältävä URL-osoite.

Esimerkki URL-osoitteen lyhentämisestä:

Oletetaan, että olet julkaisemassa uutta blogiartikkelia, jonka aiheena on ajankäytön hallinta.

Artikkelin optimoinnin perustana käytetään avainsanaa ajankäytön hallinta.

Tavoitteesi on kirjoittaa artikkeli, jossa kerrot, miten omaa ajankäyttöä voi hallita ilman monimutkaisia käytäntöjä ja teknisiä apuvälineitä.

Artikkelin otsikko asettuu seuraavaan muotoon:

Ajankäytön hallinta ilman monimutkaisia käytäntöjä ja apuvälineitä

Otsikon pituus on 66 merkkiä (sisältäen välilyönnit), eli se on suositeltavan merkkimäärän rajoissa.

Kun liität tekstin otsikolle varattuun kenttään WordPressin editorissa, WordPress muodostaa otsikosta artikkelille automaattisesti seuraavan URL-osoitteen:

/ajankayton-hallinta-ilman-monimutkaisia-kaytantoja-ja-apuvalineita

Tämä URL-osoite on melko pitkä, joten sitä kannattaa lyhentää.

Voit käyttää Yoast SEO -lisäosan Snippet editorissa olevaa slug-kenttää URL-osoitteen muokkaamiseen.

Lyhentäminen onnistuu helposti, sillä sisällön kannalta tärkeä avainsana löytyy heti URL-osoitteen alusta.

Lyhennetty URL-osoite on seuraava:

/ajankayton-hallinta 

TÄRKEÄÄ: Muokkaa URL-osoite lopulliseen muotoonsa ennen artikkelin julkaisemista. Jos muutat aiemmin julkaistun artikkelin URL-osoitetta kirjoittamalla Slug-kenttään uuden URL-osoitteen, artikkeli siirtyy pysyvästi tähän uuteen osoitteeseen ja vanha URL-osoite lakkaa toimimasta. Linkkien, mukaan lukien Googlen hakutulokset, kautta saapuville vierailijoille näytetään tässä tapauksessa 404 ei löydy -virhesivu.

Artikkeleiden URL-osoitteita ei tästä syystä kannata muokata kuin poikkeustapauksissa. Ja mikäli URL-osoite muuttuu, on vanhasta osoitteesta tehtävä palvelimelle pysyvä uudelleenohjaus (301 redirect), jolloin linkkien kautta sivustolle saapuvat vierailijat ohjataan automaattisesti uuteen URL-osoitteeseen.

Maksullisella Yoast SEO -versiolla kaksi analyysikohdetta lisää

Yoast SEO -lisäosan maksullisen versiossa saat käyttöösi vielä kaksi uutta analyysikohdetta:

 • Synonyymit – voit lisätä optimoinnin perustaksi valitusta avainsanasta myös synonyymejä, joita käytetään tämän jälkeen analyysissä
 • Liittyvät avainsanat – voit lisätä optimointia varten useampia, liittyviä avainsanoja, joita käytetään tämän jälkeen myös analyysissä

Kuten huomaat, maksuttoman Yoast SEO -lisäosan analyysiosio on jo varsin kattava, joten todennäköisesti saat sen avulla tehtyä valtaosan niistä parannuksista, joita sivun sisäisessä hakukoneoptimoinnissa on yleensä mahdollista tehdä.

Lisätoiminto: luettavuuden analyysi

Hakukoneoptimoinnin laadun perusanalyysin lisäksi Yoast SEO -lisäosassa on erillinen Luettavuus -välilehti, jolta löydät tulokset artikkelin luettavuuteen liittyvästä analyysistä.

yoast seo luettavuuden analyysi

Väliotsikoiden käyttö

Väliotsikoiden käyttö parantaa pitempien tekstien luettavuutta. Väliotsikoita kannattaa lisätä kaikkiin teksteihin, joiden pituus on vähintään 300 sanaa. Käytännössä siis kaikki riittävän pituiset blogiartikkelit tarvitsevat väliotsikointia.

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa väliotsikoiden (H2, H3) käytön ja jos niitä on käytetty sopivissa kohdissa, tuloksena on vihreä pallo.

Kappaleiden pituus

Leipätekstin jakaminen sopivan pituisiin kappaleisiin helpottaa lukemista.

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa tekstin kappalejaon ja vihreä pallo ansaitaan tästä analyysikohdasta, jos yhdenkään tekstikappaleen pituus ei ylitä 150 sanan rajaa.

Lauseiden pituus

Liian pitkien lauseiden jatkuva käyttö heikentää tekstin luettavuutta. Tekstin muokkaaminen mahdollisimman helposti luettavaksi on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä helposti luettavan sivun sisältöä arvostavat käyttäjien lisäksi hakukoneiden algoritmit.

Yoast SEO -lisäosa tarkistaa tekstin lauseiden pituuden ja laskee pitkien lauseiden prosentuaalisen osuuden kaikista tekstiin sisältyvistä lauseista. Jos pitkien, yli 20 sanan lauseiden osuus on yli 25 %, seurauksena on punainen pallo.

Mitä seuraavaksi?

Yoast SEO -lisäosan avulla WordPress-sivujen hakukoneoptimointi on suhteellisen helppo liittää verkkosivuston sisällön tuotannon kiinteäksi osaksi. Hakukoneoptimointi ei siis ole erillinen projekti, vaan yksi sisällön tuotannon vaihe.

Hyvä hakukoneoptimoinnin käytäntö tarkoittaa sitä, että aina kun uutta sisältöä tuotetaan, se optimoidaan ennen julkaisua hakukoneita varten. Ja kun aiemmin julkaistua sisältöä muokataan, voidaan samalla käydä läpi hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeät osa-alueet ja korjata niistä löytyviä virheitä ja hyödyntää käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia.

Mikäli Yoast SEO -lisäosaa ei vielä löydy sivustosi WordPress-kokoonpanosta, aloita asentamalla Yoast SEO -lisäosan maksuton versio WordPressin lisäosakirjastosta.

Aloita aiemmin julkaistun sisällön optimoinnista

Kun lisäosa on toiminnassa, voit sen avulla ensimmäiseksi tutkia sivustollasi tähän asti julkaistut sivut ja blogiartikkelit selvittääksesi, millä mallilla hakukoneoptimointiin liittyvät asiat tällä hetkellä ovat.

Todennäköisesti parannettavaa löytyy ainakin jonkin verran, joten seuraava askel on käydä käsiksi löytämiisi heikkouksiin ja kehittämismahdollisuuksiin.

Tee hakukoneoptimoinnista uuden sisällön julkaisemiseen liittyvä rutiini

Kun sivuston nykyinen sisältö on käyty läpi ja kaikki havaitut hakukoneoptimoinnin puutteet on korjattu, voit jatkaa tässä artikkelissa käsitellyn tehtävälistan käyttöä ja optimoida jokaisen uuden julkaistavan sivun ja blogiartikkelin.

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää pitkäjänteisyys ja asioiden järjestelmällinen tekeminen hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Yoast SEO -lisäosan analyysityökalu on erinomainen sisällön tuottajan apuväline juuri siksi, että se muistuttaa automaattisesti käyttämättä jääneistä hakukoneoptimoinnin mahdollisuuksista.

Muutaman sivun tai blogiartikkelin julkaisemisen jälkeen hakukoneoptimoinnin hyvät käytännöt alkavat tarttua ja optimointityö juurtuu vähitellen luontevaksi osaksi sisällön tuotantoa.

Opiskele hakukoneoptimointia!

Hakukoneoptimointiin liittyy se hyvä puoli, että sitä voi oppia tekemään itse.

Jos hakukoneoptimointi on sinulle tällä hetkellä vieras asia, voit aloittaa sen opiskelun vaikka heti tilaamalla Hakukoneoptimointi – tee se itse -koulutuksen Digiopiston verkkokaupasta.

Hakukoneoptimointi – tee se itse

Opi optimoimaan oma sivustosi hakukoneita varten tämän heti käyttövalmiin verkkokoulutuksen avulla

  Tilaa Digiopiston blogi

  Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

  Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

  Ota yhteyttä

  Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

  Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.