WordPress Web Designer: Koulutusohjelman sisältö

WordPress Web Designer -koulutusohjelmassa on yhteensä 6 oppijaksoa, joiden aikana perehdyt WordPress-verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen osa-alueisiin.

Toteutus 100 % verkossa – voit opiskella asuinpaikkakunnastasi riippumatta.

WordPress Web Designer -koulutusohjelman tavoite

WordPress Web Designer -koulutusohjelman tavoite on opettaa sinut suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen tai organisaation verkkosivusto omatoimisesti WordPress-julkaisujärjestelmällä.

Käytyäsi koulutusohjelman läpi osaat ottaa WordPress-julkaisujärjestelmän käyttöön ja hyödyntää sen eri toimintoja sekä lisäohjelmistoja (WordPress-lisäosat, ulkoasuteemat ja sivurakentajat) kokonaisen verkkosivuston luomisessa julkaisuvalmiiksi.

WordPress Web Designer -koulutusohjelman sisältö on rajattu tiukasti vain sellaisiin asioihin, jotka ovat koulutusohjelmalle asetetun tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömiä.

Siksi sinua ei pakoteta tämän koulutusohjelman osallistujana kahlaamaan läpi satoja sivuja dokumentaatiota tai katsomaan kymmeniä tunteja videoita.

Koulutuksen aineistoissa käsitellään vain sellaisia tilanteita, joihin varmasti törmäät verkkosivuston rakentamisen aikana. Jokainen minuutti videota ja jokainen dokumentti sisältää tarpeellista tietoa.

Toteutustapa

WordPress Web Designer -koulutusohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

VERKKOTOTEUTUKSEN EDUT VERRATTUNA LUOKKAHUONEKOULUTUKSEEN:

Voit osallistua koulutusohjelmaan asuinpaikkakunnastasi riippumatta ilman matkustamista ja siitä aiheutuvaa ajanhukkaa sekä ylimääräisiä kuluja.

Tämän koulutuksen sisältö ei haihdu ilmaan koulutuksen päättyessä. Koulutusaineistot ovat käytössäsi jatkuvasti, ilman aikarajaa.

Voit opiskella silloin, kun se sinulle parhaiten sopii ja myös kerrata asioita niin monta kertaa kuin haluat.

Koulutusohjelman kesto ja aikataulut

WordPress Web Designer -koulutusohjelman kesto on yhteensä 7 viikkoa.

WordPress Web Designer -koulutusohjelma alkaa maanantaina 1.7.2019, jolloin julkaistaan ensimmäisen oppijakson itseopiskeluaineistot.

Koulutusohjelman seuraavat oppijaksot julkaistaan viikon välein.

Koulutusohjelman kuudes ja viimeinen oppijakso julkaistaan maanantaina 5.8.2019 ja koulutusohjelma päättyy perjantaina 16.8.2019.

HUOM: Koulutusohjelman päätyttyä voit jatkaa opiskelua omaan tahtiisi, sillä saat koulutusohjelman kaikki aineistot käyttöösi ilman aikarajaa.

Koulutusohjelman sisältö

WordPress Web Designer -koulutusohjelmassa on yhteensä  6 oppijaksoa, joista jokainen keskittyy yhteen WordPress-verkkosivuston rakentamisen osa-alueeseen.

Oppijaksot sisältävät itseopiskeluun tarkoitettuja ohjeaineistoja sekä työkirjoja, joiden avulla perehdyt oppijakson asioihin vapaasti oman aikataulusi mukaan. 

Alta löydät kaikkien WordPress Web Designer -koulutusohjelman oppijaksojen sisältörungon sekä kunkin oppijakson toteutusaikataulun.

Oppijakso 1 : Verkkosivuston olemassaolon tarkoitus

Koska koulutusohjelman nimi on WordPress Web Designer, palat todennäköisesti halusta käydä saman tien WordPress-julkaisujärjestelmän kimppuun ja aloittaa uuden sivustosi rakennushommat.

Hoidetaan kuitenkin ihan aluksi yksi hyvin tärkeä asia kuntoon:

Varmistetaan, että verkkosivustostasi tulee hyödyllinen sitä käyttäville asiakkaille ja sitä kautta sinulle itsellesi tehokas viestintä- ja markkinointikanava.

WordPress Web Designer -koulutusohjelman tavoitteena on opettaa sinut suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkosivusto WordPress-julkaisujärjestelmällä.

Siksi ensin suunnitellaan ja sitten tehdään.

Koulutusohjelman ensimmäisen oppijakson tavoitteena on löytää ja kuvata uuden verkkosivustosi olemassaolon tarkoitus.

Oppijakson aikana keskityt uuden verkkosivustosi tärkeimpiin ihmisiin: niihin mahdollisiin uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin, joita haluat verkkosivuston avulla palvella.

Ensimmäinen tehtäväsi on määritellä uuden sivustosi kohderyhmät ja sivustosi rooli kohderyhmiisi kuuluvien ihmisten palvelemisessa. Sivuston roolia asiakkaiden palvelemisessa voi verrata ihmisen asiakaspalvelutilanteessa tekemään työhön – verkkosivusto voi ottaa hoitaakseen samoja tehtäviä, joita asiakaspalvelija tekee esimerkiksi myymälässä.

Kun tiedät, ketä varten sivustosi on olemassa ja millaisia asiakkaiden tarpeita voit sivustosi avulla palvella, pystyt määrittelemään sivustolle selkeät tehtävät, joiden hoitaminen on uuden verkkosivustosi tehtävä.

Nämä tärkeät lähtökohdat ohjaavat sivuston kokonaissuunnittelua ja varmistavat, että sivustosta tulee mahdollisimman hyödyllinen sen käyttäjille ja tehokas viestintä- ja markkinointikanava omistajalleen.

Oppijakson aikana:

 • Määrittelet sivustosi kohderyhmät (kenelle sivusto on tarkoitettu)
 • Päätät, millaisten asiakkaiden tieto- ja muiden tarpeiden hoitamiseen sivusto keskittyy (mitkä ovat sivuston tehtävät)
 • Asetat sivustollesi mitattavia tavoitteita (millaisia tuloksia haluat sivuston tuottavan)

Oppijakso alkaa maanantaina 1.7.2019, jolloin julkaistaan oppijakson itseopiskeluaineistot.

Oppijakso 2 : Sivuston tekninen valmistelu

Tämän oppijakson tavoitteena on perehdyttää sinut uuden verkkosivuston rakentamisen teknisiin valmisteluihin. Tutustut oppijakson aikana WordPress-julkaisujärjestelmän käyttöönottoon ja muihin uuden WordPress-verkkosivuston rakennustyön käynnistämiseen liittyviin toimenpiteisiin.

HUOM: Voidaksesi asentaa WordPress-julkaisujärjestelmän tarvitset tätä varten palvelintilan (webhotelli) sekä toimivan verkkotunnuksen. Jos sinulla ei ole vielä verkkotunnusta, voit tilata sen samalla kun hankit käyttöösi palvelintilan.

Oppijakson alussa saat neuvoja verkkotunnuksen ja palvelintilan hankintaan sekä toimintaan siinä tilanteessa, että sinulla on jo olemassa verkkotunnus, jolla toimivan sivuston haluat uudistaa.

WordPress-julkaisujärjestelmän asentamisen lisäksi saat WordPressin asennuksen jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin liittyviä neuvoja.

Tavoitteena on, että rakennat uudelle sivustollesi hyvän alustan täydentämällä WordPress-ydinohjelmistoa muutamalla hyödyllisellä ja pitkän kokemuksen kautta hyväksi havaitulla lisäosalla. Näiden lisäosien avulla voit esimerkiksi lisätä sivustollesi Google Analytics -seurannan, parantaa WordPress-sivustosi suojaa verkkohyökkäyksiä vastaan ja ottaa käyttöön automaattisen varmuuskopioinnin.

Oppijakson aikana:

 • Opit asentamaan WordPress-julkaisujärjestelmän palvelimelle sekä ns. helpolla (asennus webhotellin hallintapaneelista) että haastavalla (asennus FTP-yhteyden kautta) tavalla
 • Opit luomaan WordPressin tarvitseman tietokannan phpMyAdmin-ohjelmiston avulla
 • Saat perustiedot verkkotunnusten hallinnasta ja nimipalvelinasetusten tekemisestä
 • Perehdyt uuden sivuston rakennustyön valmisteluun liittyviin toimenpiteisiin eri lähtökohdista (uusi verkkotunnus, uusi sivusto olemassa olevalle verkkotunnukselle, uusi sivusto olemassa olevalle verkkotunnukselle ja uudelle palvelimelle)
 • Opit tekemään WordPressin perusasetukset
 • Saat tietää, mitkä ovat jokaiselle sivustolle suositeltavat WordPress-lisäosat ja miten otat ne käyttöön
 • Opit asentamaan sivustollesi Google Analytics -kävijäseurannan
 • Opit ottamaan käyttöön sivustosi automaattisen varmuuskopioinnin

OPPIJAKSON AIKATAULU:

Oppijakso alkaa maanantaina 8.7.2019, jolloin julkaistaan oppijakson itseopiskeluaineistot.

Oppijakso 3: Verkkosivuston rakenteen ja sisällön suunnittelu

Kolmannen oppijakson tavoitteena on perehdyttää sinut verkkosivuston rakenteen ja sisällön suunnitteluun.

Tämän vaiheen lähtökohtana toimivat ensimmäisen oppijakson aikana syntyneet sivuston olemassaolon tarkoitukseen liittyvät päätökset.

Lopputuloksena on sivuston sisältö- ja rakennesuunnitelma, joka sisältää seuraavat asiat:

 1. Suunnitelma siitä, kuinka monta sivua uusi verkkosivustosi tulee julkaisuhetkellä sisältämään
 2. Mitkä ovat kunkin yksittäisen sivun tehtävät
 3. Millaista sisältöä julkaistavilla sivuilla on oltava, jotta jokainen sivu pystyy hoitamaan tehtävänsä
 4. Miltä verkkosivuston erilaiset sivut tulevat näyttämään  – tässä vaiheessa vielä ilman lopullisia kuvia, tekstejä ja muuta sisältöä

Tarkoitus ei siis vielä tässä vaiheessa ole tuottaa sivuston lopullista sisältöä, vaan luoda vahva perusta sivuston sisällön tuottamiselle.

Oppijakson aikana:

 • Päätät sivustolle antamiesi tehtävien pohjalta, millaisia sivuja ja kuinka monta sivua uudella sivustolla tarvitaan
 • Suunnittelet kunkin yksittäisen sivuston sisällön karkealla tasolla
 • Tutustut yksittäisen verkkosivun rakenteeseen ja pääosioihin (ylä- ja alatunniste, sisältöalue, sivupalkit)
 • Opit suunnittelemaan oman sivustosi yksittäisten sivujen sivupohjat (etusivu, sisältösivu, kontaktisivu jne.)
 • Saat vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla varmistat sivustosi hyvän käytettävyyden

OPPIJAKSON AIKATAULU:

Oppijakso alkaa maanantaina 15.7.2019, jolloin julkaistaan oppijakson itseopiskeluaineistot.

Oppijakso 4: Sisällön tuotanto ja hakukoneoptimointi

Koulutusohjelman neljännen oppijakson aikana perehdyt verkkosivuston sisällön tuottamiseen ja sivuston rakenteen toteutukseen WordPressin julkaisutyövälineiden ja ulkoasun mukautustoiminnon avulla.

Tavoitteesi on viedä käytäntöön edellisen oppijakson aikana luotu sivuston sisältö- ja rakennesuunnitelma WordPressin työvälineiden avulla.

Oppijakson jälkeen tiedät, miten WordPress-julkaisujärjestelmän oman Gutenberg-editorin avulla luodaan sivuja, jotka sisältävät tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä toisille sivuille.

Perehdyt myös WordPressin työvälineisiin, joiden avulla voit muokata sivuston rakennetta ja vaikuttaa käytettävyyteen.

Lisäksi tämän oppijakson tavoitteena on antaa sinulle valmiudet verkkosivuston hakukoneoptimointiin.

Oppijakson aikana:

 • Opettelet julkaisemaan sisältöä – tekstiä, kuvia, linkkejä, videoita – WordPressin Gutenberg-editorin avulla
 • Tutustut WordPressin keskeisiin sisältötyyppeihin (sivu, artikkeli) sekä niiden käyttömahdollisuuksiin
 • Saat ohjeita kuvien ja videoiden käyttämisestä sivustolla
 • Opit käyttämään WordPressin ulkoasun mukautus -osiosta löytyviä toimintoja
 • Opit luomaan ja muokkaamaan navigaatiovalikkoja
 • Opit käyttämään WordPressin vimpaimia sisällön ja toiminnallisuuksien lisäämisessä sivustolle
 • Tutustut hakukoneoptimoinnin periaatteisiin
 • Opit optimoimaan sivustosi jokaisen yksittäisen sivun ja artikkelin Yoast SEO -lisäosan avulla

OPPIJAKSON AIKATAULU:

Oppijakso alkaa maanantaina 22.7.2019, jolloin julkaistaan oppijakson itseopiskeluaineistot.

Oppijakso 5: Sisällön tuotanto ja ulkoasun toteutus Elementor-sivurakentajan avulla

Viidennen oppijakson tavoitteena on perehdyttää sinut monipuolisen Elementor-sivurakentajan käyttöön WordPress-sivuston sisällön tuottamisessa ja ulkoasun toteuttamisessa.

Elementor on esimerkki voimakkaasti suosiotaan kasvattavista uusista työvälineistä, jotka helpottavat merkittävästi erilaisten sivuilla käytettävien asettelumallien ja yleensäkin sivuston ulkoisen ilmeen toteuttamista.

Lisäksi sivuston responsiivisuus (toimivuus kaiken kokoisilla näyttöruuduilla) on helppo toteuttaa Elementorin avulla.

Yksi Elementorin suurista vahvuuksista on, että sitä voi käyttää yhdessä minkä tahansa WordPressin ulkoasuteeman kanssa.

Elementor ei siis ole ulkoasuteema, vaan lisäosa, joka korvaa WordPressin oletuseditorin sivujen asettelumallien luomisessa ja sisällön tuottamisessa..

Aloitamme käyttämällä Elementor-sivurakentajan maksutonta versiota. Tutustut oppijakson aikana myös Elementorin maksullisen vaihtoehdon tarjoamiin lisämahdollisuuksiin.

Oppijakson aikana:

 • Opit käyttämään Elementor-sivurakentajaa yhdessä minkä tahansa WordPress-ulkoasuteeman kanssa
 • Perehdyt erilaisten sivumallien luomiseen Elementor-sivurakentajan avulla
 • Opit käyttämään Elementoria sivuston sisällön tuottamisessa (teksti, kuvat, videot)
 • Opit toteuttamaan verkkosivuston koko sisällön ja ulkoasun Elementorin avulla

OPPIJAKSON AIKATAULU:

Oppijakso alkaa maanantaina 29.7.2019, jolloin julkaistaan oppijakson itseopiskeluaineistot.

Oppijakso 6: Sivuston vuorovaikutustoiminnot

Kuudennen oppijakson tavoitteena on kahden esimerkin avulla perehdyttää sinut verkkosivustolle lisättäviin vuorovaikutustoimintoihin.

Vuorovaikutustoimintojen lisääminen muuttaa verkkosivuston passiivisesta käyntikortista tai tuote-esitteestä aktiiviseksi palvelu- ja markkinointikanavaksi, joka edistää uusien asiakassuhteiden luomista ja nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Vuorovaikutustoimintojen tavoitteet liittyvätkin yleensä mahdollisten uusien asiakkaiden yhteystietojen ja yhteydenottojen hankkimiseen tai asiakaspalveluun.

Esimerkki 1: Yhteyslomake

Verkkosivustolle lisättyjen yhteyslomakkeiden avulla sivuston käyttäjät voivat lähettää sinulle erilaisia viestejä, kuten kyselyitä, yhteydenottopyyntöjä tai jopa tilauksia.

Oppijakson aikana käydään läpi yhteyslomakkeen luominen ja lisääminen sivustolle sekä vastaanotettujen lomakkeiden tietojen tallentaminen tietokantaan.

Esimerkki 2: Uutiskirjeen tilausmahdollisuus

Yksi keskeinen mahdollisten uusien asiakkaiden yhteystietojen hankintakeino on uutiskirjetilauksen tarjoaminen sivuston vierailijoille. Uutiskirjetilaajat luovuttavat sinulle vapaaehtoisesti sähköpostiosoitteensa sekä antavat luvan lähettää tiedotteita, joten voit olla uutiskirjeesi tilaajiin suoraan yhteydessä sähköpostikirjeiden avulla.

Uutiskirjeen tilausmahdollisuuden tarjoaminen edellyttää, että sinulla on käytössä jonkinlainen markkinointiin ja muuhun massaviestintään tarkoitettu sähköpostijärjestelmä. Tällainen sähköpostijärjestelmä toimii tilaajien yhteystietojen säilytyspaikkana ja sen avulla uutiskirjeet voidaan lähettää tilaajille. Tällä oppijaksolla käytetään esimerkkinä maksutonta MailChimp-sähköpostijärjestelmää.

Oppijakson aikana:

 • Opit luomaan ja lisäämään sivustollesi yhteydenottolomakkeita
 • Opit tallentamaan yhteyslomakkeilla lähetetyt tiedot tietokantaan
 • Opit lisäämään sivustollesi lomakkeen, jolla sivuston käyttäjät voivat liittyä uutiskirjeesi tilaajaksi (MailChimp).

OPPIJAKSON AIKATAULU:

Oppijakso alkaa maanantaina 5.8.2019, jolloin julkaistaan oppijakson itseopiskeluaineistot.

Kouluttaja

Jari Juslén

WordPress Web Designer -koulutusohjelman kouluttaja

KTM, MBA Jari Juslén on käyttänyt WordPress-julkaisujärjestelmää vuodesta 2009 lähtien lähes päivittäin. Hän on toteuttanut WordPressillä useita verkkosivustoja ja verkkokauppoja omille yrityksilleen ja asiakkailleen.

Oletko valmis aloittamaan?

Siirry tilaamaan paikkasi WordPress Web Designer -koulutusohjelmaan klikkaamalla Tee tilaus -painiketta.

Jos sinulla on kysyttävää, klikkaa Lähetä viesti -painiketta ja lähetä kysymyksesi meille.