Tarvitseeko yritys vielä oman verkkosivuston?

tarvitseeko yritys vielä omat verkkosivut?

Sosiaalisen median käytön kasvu on saanut monet yrittäjät pohtimaan oman verkkosivuston roolia ja tarpeellisuutta. Etenkin silloin, kun verkkosivustosta ei tunnu olevan kovin paljoa hyötyä liiketoiminnalle, ja sivuston ylläpidosta pitää maksaa ulkopuolisille, ajatus yrityksen verkkosivujen korvaamisesta kokonaan esimerkiksi Facebook-sivulla tai Instagram-yritystilillä saattaa tuntua houkuttelevalta.

Mutta onko tämä hyvä ajatus? Tarvitseeko yritys edelleenkin oman verkkosivuston, vaikka somesta puhutaan jopa ainoana oikeasti tärkeänä digitaalisen markkinoinnin kanavana?

Some hallitsee digitaalisesta markkinoinnista käytävää keskustelua

Sosiaalinen media on viime vuosina kerännyt valtaosan digitaaliseen markkinointiin kohdistuneesta huomiosta. Yleistä keskustelua seuraamalla syntyy helposti käsitys, että sosiaalinen media ON yhtä kuin digitaalinen markkinointi.

Sosiaalisen median ympärillä käyvä kuhina on saanut monet yrittäjät pohtimaan omien verkkosivujen roolia ja tarpeellisuutta.

Etenkin pienemmissä yrityksissä asia nousee esiin erityisesti silloin, kun verkkosivuista ei tunnu olevan juuri mitään näkyvää hyötyä liiketoiminnalle.

Yrityksen verkkosivuston kehittäminen on some-huumassa saattanut unohtua ja sivusto on pahimmillaan päässyt vanhentumaan sekä sisällön että tekniikan osalta.

Mieleen saattaa tulla jopa ajatus koko oman verkkosivuston lopettamisesta.

Jos tähän vielä yhdistyy se, että verkkosivuston sisällön muokkaaminen on hankalaa ja edellyttää yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan apua, verkkosivuston sulkeminen vaikuttaa entistä houkuttelevammalta vaihtoehdolta.

Sosiaalinen media ei ole yhtä kuin internet

Vaihtoehdoksi omille kotisivuille nähdään useimmiten yrityksen Facebook-sivu, jonka luominen käy nopeasti ja ylläpito on täysin maksutonta. Lisäksi Facebook-sivulle on milloin tahansa helppo lisätä uutta sisältöä, kun on jotain uutta tiedotettavaa nykyisille ja mahdollisille uusille asiakkaille.

Facebook, Instagram ja yleensä sosiaalinen media ei kuitenkaan ole yhtä kuin internet.

Eikä sosiaalinen media siksi myöskään ole yhtä kuin digitaalinen markkinointi.

Yksi syy jälkimmäiseen on se, että sosiaalisen median kautta et pysty tavoittamaan kaikkia yrityksesi nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita.

Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että kaikki ihmiset eivät edelleenkään käytä sosiaalista mediaa.

Ihmisiä, jotka käyttävät internetiä säännöllisesti, on huomattavasti enemmän kuin ihmisiä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti.

Vaikka esimerkiksi Facebookilla on Suomessa jo yli 2,5 miljoonaa käyttäjää, kaikki suomalaiset eivät ole Facebookissa. Eivätkä kaikki ne, jotka ovat luoneet Facebookiin henkilökohtaisen käyttäjätilin, vieraile siellä kovin usein.

Toinen merkittävä peruste oman verkkosivuston olemassaololle ja myös verkkosivuston laatuun panostamiselle on hakukoneiden aktiivinen käyttö.

Kaikki internetin käyttäjät eivät vietä aikaansa sosiaalisessa mediassa – ainakaan niin merkittävässä määrin, että heidät voisi sieltä riittävällä varmuudella tavoittaa – mutta lähes kaikki internetin käyttäjät etsivät tietoa Googlesta ja muista hakukoneista.

Sosiaalisen median suosion kasvu ei ole vähentänyt hakukoneiden käyttöä. Pikemminkin se on kasvattanut sitä: kun sosiaalisessa mediassa ryöpsähtää käyntiin aktiivinen keskustelu jostain aiheesta, se näkyy välittömästi asiaan liittyvien hakusanojen käyttömäärien nousuna Googlen hakukoneessa. Monet sosiaalisen median käyttäjät klikkaavat siis itsensä nopeasti Google-hakuun löytääkseen lisää tietoa kuumasta aiheesta.

Sosiaalinen media toimii viidakkorumpuna ja Google ohjaa lisää tietoa kaipaavat somen käyttäjät – minnepä muualle kuin yritysten ja organisaatioiden verkkosivustoille. Googlen hakutulossivut ovat itse asiassa laadun mukaiseen paremmuusjärjestykseen – paras tulos ylimmäisenä – järjestettyjä linkkilistoja. Jokainen Googlen hakutulossivulla näkyvä linkki ohjaa kävijöitä linkin takaa avautuvalle verkkosivustolle.

Suurin osa verkossa käytävistä keskusteluista ei ole yritysten ja organisaatioiden kannalta hyödyllisiä, mutta joukossa on aina myös sellaisia, joihin liittyy suoraan jonkin yrityksen tuotteita tai palveluita.

Tärkeää onkin yrityksen kannalta se, että jos yrityksestä ja sen tuotteista puhutaan sosiaalisessa mediassa, yritys ja sen tuotteet löytyvät varmasti myös Googlesta.

Kun puhutaan Google-näkyvyydestä, kyse on itse asiassa paljon muustakin kuin siitä, että yritys ”löytyy Googlesta.”

Googlen hakutulossivu ei nimittäin ole se päätepiste, jonne Googlen hakukonetta käyttävän mahdollisen uuden asiakkaan tulisi pysähtyä.

Eivätkä useimmat Googlen hakukoneesta tietoa etsivät ihmiset näin toimikaan – lukuun ottamatta sellaisia hakuja, joihin Google näyttää vastauksen suoraan hakutuloksissa (jos kirjoitat Googlen hakukenttään esimerkiksi ”paljonko kello on lontoossa”, näet paikallisen kellonajan saman tien hakutulosten kärjessä).

Google ei itse tuota sisältöä näytettäväksi hakutuloksissa. Kaikki hakutulossivuilla näkyvä sisältö on muiden toimijoiden julkaisemaa, Google ainoastaan poimii hakutulossivulla näytettäväksi sellaisia sivustoja, joiden sisältö parhaiten vastaa käyttäjän tekemää hakua.

Paras mahdollisuutesi löytyä Googlesta on julkaista omalla verkkosivustolla hyvää sisältöä, joka nousee mahdollisimman lähelle Googlen hakutulosten kärkeä silloin, kun hakuja tekee mahdollinen ostava asiakas.

Hakutulokset sisältävät aina linkin sille verkkosivustolle, jolta löytyy Googlen hakutuloksiin nostama sisältö.

Google siis ehdottaa käyttäjilleen verkkosivustoja, joilla on julkaistu juuri sitä tietoa, jota Googlen käyttäjä on etsimässä.

Jos yritystäsi tai organisaatiotasi koskevaa tietoa haetaan Googlesta, haluat varmasti, että nämä ihmiset klikkaisivat yrityksesi tai organisaatiosi omalle verkkosivustolle johtavaa linkkiä.

Tämä on mahdotonta, jos olet sulkenut verkkosivustosi kokonaan.

Tai jos sivustosi on laadultaan niin heikko, että se ei näy Googlen ensimmäisellä hakutulossivulla.

Yritysten ja organisaatioiden verkkosivustoja tarvitaan edelleen – jopa enemmän kuin koskaan.

Vakavasti otettavalla yrityksellä on edelleenkin oma verkkosivusto

Löytyminen Googlesta ei ole ainoa syy, miksi yrityksellä on edelleen syytä olla oma verkkosivusto.

Kyse on myös uskottavuudesta ja luottamuksen rakentamisesta – etenkin silloin, kun yritys ja mahdollinen uusi asiakas kohtaavat verkossa ensimmäisen kerran.

Jos mietit tuntemiasi yrityksiä, jotka ovat menestyneet todella hyvin, onko niillä oma verkkosivusto?

Tai kääntäen: tunnetko yhtään menestyvää yritystä, jolla EI olisi omaa verkkosivustoa?

Jos ostat tuotteita tai palveluita sinulle ennen tuntemattomalta yritykseltä, vierailetko ennen ostopäätöksen tekemistä kyseisen yrityksen verkkosivustolla?

Herättääkö sinulle entuudestaan tuntematon yritys sinussa luottamusta, jos yrityksen nimellä ei löydy verkkosivustoa?

Mikä sitten on yrityksen verkkosivuston rooli ja asema digitaalisessa markkinoinnissa?

Yrityksen tai organisaation omalla verkkotunnuksella (esimerkiksi yritys.fi) toimiva verkkosivusto on digitaalisen markkinoinnin keskuspaikka verkossa.

Oman verkkosivuston kautta käynnistetään erilaisia markkinointitoimenpiteitä, ja omalla verkkosivustolla myös käytännössä syntyy valtaosa niistä mitattavista tuloksista, joita jokainen toimiva yritys tai organisaatio verkosta haluaa (uusien mahdollisten asiakkaiden yhteystietoja, kyselyitä, tarjouspyyntöjä ja tilauksia).

Verkkotunnus on yrityksen tai organisaation yksilöllinen tunniste verkossa – aivan kuten Y-tunnus. Kun yritys löytyy verkosta oman verkkotunnuksen avulla, mahdolliset uudet asiakkaat luottavat yritykseen helpommin kuin siinä tilanteessa, että yrityksen tiedot löytyvät vain erilaisten hakemistoyritysten sivustoilta.

Oma verkkosivusto on internetissä ainoa paikka, jonka yritys tai organisaatio itse omistaa. Kaikki muu näkyvyys saavutetaan muiden omistamissa ja hallinnoimissa paikoissa, joissa yritys on ainoastaan vieraana, ilman todellista päätösvaltaa.

Ainoastaan oman verkkosivuston osalta yritys tai organisaatio voi itse päättää, millaista sisältöä sivustolla julkaistaan, millaisia yhteydenottotapoja asiakkaiden käytettävissä on ja mitä muita pelisääntöjä tässä paikassa noudatetaan.

Viime aikoina on yleistynyt ajattelumalli, jonka mukaan yritys ei enää tarvitse lainkaan omaa verkkosivustoa. Kotisivut ovat ”vanhanaikaiset” ja hyödyttömät, joten ne voi hyvin korvata esimerkiksi yrityksen Facebook-sivulla.

Tällainen ajatus on hyvin vaarallinen. Vain hyvin harvassa tapauksessa päätös luopua kokonaan verkkosivustosta on liiketoiminnan kannalta järkevä.

Sitä paitsi, omalle maalle rakentaminen on aina turvallisempaa kuin toisen maalle rakentaminen.

Verkkonäkyvyyden ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen laskeminen pelkästään sosiaalisen median varaan sisältää useampiakin riskejä, joiden punnitseminen ennen päätösten tekemistä on erittäin suositeltavaa.

Jos yrityksen näkyvyys on rakennettu pelkästään sosiaalisen median palveluiden varaan, tätä tilannetta voi verrata hiekkalinnan rakentamiseen tuuliselle merenrannalle. Rannalla yksi isompi aalto voi pyyhkäistä hiekkalinnasi mennessään – verkossa sosiaalisen median sivustojen ja palveluiden omistajat voivat milloin tahansa muuttaa pelisääntöjä siten, että kokoamasi yleisö ei enää ole tavoitettavissa eikä julkaisemasi sisältö ole enää kenenkään nähtävissä.

Ajatus siitä, että esimerkiksi Instagram yhtäkkiä mielivaltaisesti ja omalla päätöksellään rajoittaisi yrityksesi tai organisaatiosi näkyvyyttä tai viestintämahdollisuuksia omassa palvelussaan voi tuntua epätodennäköiseltä. Se on kuitenkin mahdollista, joten on hyvä miettiä sitä, miten tällainen vaikuttaisi yrityksesi tai organisaatiosi viestintään.   

On hyvä miettiä myös sitä, minkälaisen yrityksen palveluista verkkonäkyvyytesi on riippuvainen. Esimerkiksi, kuinka helposti saat apua ongelmatilanteiden selvittelyyn?

Olet ehkä kuullut tapauksista, joissa yrityksen Facebook-sivun ylläpito-oikeudet ovat kadonneet tai pääsy Facebook-sivun ylläpitoon on muuten estynyt? Jos olet joskus yrittänyt saada Facebookilta jonkinlaista asiakaspalvelua, tiedät että se on käytännössä lähes mahdotonta.

Jos sivustosi on tehoton, se ei tarkoita sitä, että verkkosivustot olisivat turhia

Asiakkaiden käyttäytyminen verkossa on muuttunut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana monin tavoin, erityisesti uusien sosiaalisen median palveluiden suosion kasvun seurauksena.

Käyttävätkö asiakkaat enää verkkosivustoja, vai onko kaikki netissä kulutettava sisältö ja tieto sosiaalisessa mediassa?

Vastaus: ehdottomasti kyllä. Sosiaalisessa mediassa saavutettu näkyvyys muuttuu usein liikenteeksi verkkosivustolle. Jaettujen linkkien kautta sosiaalisesta mediasta siirtyy yritysten ja organisaatioiden verkkosivustoille jatkuvasti valtavia käyttäjämääriä.

Miksi ihmiset siirtyvät sosiaalisesta mediasta verkkosivustoille? Yksinkertaisesti siksi, että he kiinnostuvat jostain asiasta, johon he ovat törmänneet sosiaalisessa mediassa ja haluavat saada siitä lisää tietoa. Sosiaalisessa mediassa ei välttämättä ja useimmiten ole syvällistä tietoa esimerkiksi jostakin kiinnostavasta tuotteesta, jolloin mahdollisen ostohalukkuuden selvittämiseksi on vierailtava tuotteen tarjoajan verkkosivustolla.

Sosiaalinen media voi siis olla yritykselle tai organisaatiolle erinomainen ”sisäänheittäjä”, toisin sanoen kävijöiden välittäjä. Omalla verkkosivustolla utelias ja kiinnostunut mahdollinen uusia asiakas on paljon helpompi käännyttää ostajaksi kuin yhdessäkään some-palvelussa. Ainoastaan omalla verkkosivustolla on mahdollista käyttää kaikkia mahdollisia digitaalisen sisällön muotoja (teksti, kuvat, videot, animaatiot jne.) täsmälleen halutulla tavalla. Ainoastaan omalla verkkosivustolla on mahdollista esittää erilaisia ehdotuksia ja tarjouksia täsmälleen siinä muodossa ja siinä tilanteessa kuin haluat.   

Mikäli ajatus omista verkkosivuista luopumisesta on saanut alkunsa siitä, että olet tyytymätön verkkosivuihisi ja niiden tuottamaan liiketoiminnalliseen hyötyyn, on syytä ihan ensiksi perehtyä syihin, joiden takia nykyinen verkkosivustosi on tehoton.

Tärkeitä kysymyksiä tähän liittyen ovat esimerkiksi nämä:

Onko sivuston sisältö oikeanlaista ja ajantasaista – kokevatko sivustoa käyttävät nykyiset ja mahdolliset uudet asiakkaasi saavansa sieltä riittävästi tietoa, palvelua ja inspiraatiota ostaakseen sinulta tuotteita tai palveluita?

Onko sivuston myynnillisyys kunnossa – onko sivusto pelkkä kuvasto tai esite, vai esittääkö se myös kysymyksiä ja tekeekö se vierailijoille erilaisia ehdotuksia?

Onko sivusto rakennettu niin, että sitä on helppo käyttää myös älypuhelimilla ja tableteilla (responsiivinen ulkoasu)? 

Useimmiten verkkosivuston heikkoon tehoon ja vähäiseen liiketoiminnalliseen hyötyyn löytyy selkeitä syitä, jotka voidaan korjata sivustoa kehittämällä.

Kun haluat kehittää yrityksesi digitaalista markkinointia, aloita verkkosivustosta

Digitaalinen markkinointi on monesta osa-alueesta muodostuva kokonaisuus.

Verkkosivusto on yksi keskeinen osa tätä kokonaisuutta.

Jos verkkosivusto on heikko, digitaalista markkinointia on vaikea tehdä tehokkaasti.

Miksi esimerkiksi ohjaisit maksetuilla mainoksilla kävijöitä sivustolle, joka ei pysty vastaamaan kävijöiden tarpeisiin niin hyvin, että nämä kiinnostuisivat yrityksen tuotteista tai palveluista?

Ja toisaalta: jos verkkosivusto on rakennettu kunnolla, se tukee ja tehostaa kaikkia muita digitaalisen markkinoinnin kanavia ja toimenpiteitä.

Siksi verkkosivusto kannattaa ottaa työn alle ensimmäiseksi silloin, kun tavoitteena on kehittää yrityksen digitaalista markkinointia.

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.