Facebook-mainonnan klikkausten raportointi: Kaikki vs. linkin klikkaukset

facebook-mainonnan klikkausten raportointi

Facebook-mainosten seurantaraporteista löytyy klikkauksille kaksi eri saraketta: Kaikki klikkaukset ja Linkin klikkaukset. Mitä eroa näillä on – ja kumpaa pitäisi seurata tarkemmin?

Klikkausten merkitys Facebook-mainonnassa

Facebook-mainonnassa, ja verkkomainonnassa yleensäkin, keskeisin tavoite ei koskaan ole pelkästään mainosten näyttäminen kohdeyleisölle.

Mainostajalle on tärkeintä, että kun mainos näytetään, sitä myös klikataan mahdollisimman usein. Hyvin toimivalla verkkomainoksella on korkea klikkausten määrä suhteessa näyttökertoihin. Tätä mitataan mainoksen klikkausprosentilla.

Mainoksen klikkaaja ohjataan johonkin mainostajan tavoitteiden kannalta hyödylliseen paikkaan, joka voi olla esimerkiksi:

  • Kohdesivu (laskeutumissivu) mainostajan omalla verkkosivustolla
  • Yksittäinen tuote tai tuoteosasto verkkokaupassa
  • Liidilomake Facebookissa
  • Sovelluskauppa
  • Messenger-viestin lähettäminen

Mainoksiin lisätään kävijöiden ohjaamista varten linkkejä edellä mainitun kaltaisiin kohteisiin, kunkin yksittäisen kampanjan tavoitteen mukaan.

Lopputuloksena on liikennettä mainostajan valitsemaan paikkaan, joka voi olla Facebookissa tai Facebookin ulkopuolella.

Facebook-mainostajan kannalta klikkausten, ja erityisesti kampanjan tulosten kannalta linkin klikkausten, seuranta on tästä johtuen tärkeää.

Miten Facebook-mainoskampanjan klikkausten raportointi toimii

Ensimmäiset Facebook-mainoskampanjan seurantatiedot ilmestyvät raportteihin muutaman tunnin kuluttua kampanjan käynnistymisen jälkeen.

Ohessa on esimerkkikampanjan näyttämiseen ja klikkauksiin liittyvä tilasto valitulta seurantajaksolta.

Kyseessä on Liikenne-tavoitteella luotu kampanja, jonka tarkoituksena on ohjata kävijöitä mainostajan verkkosivustolle.

Kampanjan mainoksilla on ollut seurantajakson aikana yhteensä 12 988 näyttökertaa (vasemmanpuoleisin sarake).

Punaisella kehyksellä varustetussa sarakkeessa “Kaikki klikkaukset” näkyy lukema 755, joka on kaikkien kampanjan mainoksiiin kohdistuneiden klikkausten lukumäärä seurantajakson aikana.

Vasemmalla näkyy toinen punaisella kehystetty sarake “Linkin klikkaukset”, jossa klikkausten määrä on 203.

Keskimääräinen klikkauskohtainen kustannus on ollut 0,06 €/klikkaus, ja tämä näkyy oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa, jonka otsikko on “CPC (kaikki).”

Keskimääräinen linkin klikkauksen kustannus on ollut 0,23 €/klikkaus, ja tämä näkyy sarakkeessa, jonka otsikko on “CPC (linkin klikkauksen kustannus).”

Mitä eroa on Kaikki klikkaukset- ja Linkin klikkaukset -sarakkeilla?

Kaikki klikkaukset

Kaikki klikkaukset -sarakkeessa raportoidaan kaikkien mainosklikkausten kokonaismäärä, riippumatta klikkauksen kohteesta.

Facebook-mainosten klikkausten raportointi - kaikki klikkaukset

Raportoitu klikkausten määrä sisältää myös mainoksissa olevien linkkien klikkaukset, mutta niiden lisäksi sarakkeessa näkyvät kaikkiin muihin mahdollisiin kohteisiin osuneet klikkaukset, esimerkiksi Facebook-sivun profiilikuvaan kohdistetut klikkaukset.

Kaikki klikkaukset -sarakkeen lukema on tästä syystä korkeampi kuin Linkin klikkaukset -sarakkeen. Tämä kertoo siitä, että vaikka mainoksen tavoitteena on ohjata liikennettä Facebookin ulkopuoliselle sivustolle, kaikki tilastoidut klikkaukset eivät suinkaan ole mainoksen tavoitteeseen liittyviä.

Linkin klikkaukset

Linkin klikkaukset -sarakkeessa raportoidaan ainoastaan mainoksessa olevien linkkien klikkausten lukumäärä.

Tässä on huomioitava, että linkin kohde voi olla jompikumpi seuraavista:

  1. Facebookin (Meta) sisäinen kohde, esimerkiksi Facebookin liidilomake
  2. Facebookin (Meta) ulkoinen kohde, esimerkiksi verkkokaupan tuotesivu

Linkin klikkauksiin raportoidaan siis monia erilaisia kohteita, ei pelkästään Facebookin ulkopuolisille laskeutumissivuille johtavien linkkien klikkaukset.

Tämä voi olla jossain määrin hämmentävää: mainostaja saattaa olettaa, että jos hän luo kampanjan, jonka mainoksissa on linkki hänen verkkosivustolleen, KAIKKI raportoidut linkin klikkaukset ovat sivustolle johtavien linkkien klikkauksia.

Näin ei siis välttämättä ole. Osa raportoiduista linkin klikkauksista voi olla sellaisia, joiden kohde on Metan sisäinen.

Lähtevät klikkaukset

Mainosraporteissa on asian selvittämiseksi käytettävissä Lähtevät klikkaukset -sarake, joka ei oletusraportissa (Teho ja klikkaukset) näy, mutta jonka pystyy lisäämään valitsemalla Mukauta sarakkeita ja sen jälkeen lisäämällä sarakkeen Lähtevät klikkaukset.

Facebook-mainosraportti - lähtevien klikkausten seuranta

Kun tämän sarakkeen lisää seurantaraporttiin, linkin klikkaukset saa purettua kahteen ryhmään:

  1. Linkin klikkaukset, jotka johtivat Facebookin ulkopuoliselle sivulle (Liikenne-kampanjoissa juuri ne tärkeät klikkaukset!)
  2. Linkin klikkaukset, jotka johtivat Facebookin sisäiseen kohteeseen
Facebook-mainoskampanjan linkin klikkausten raportointi - lähtevät klikkaukset mukana

Esimerkkikampanjassa suurin osa linkin klikkauksista (196/203) on ollut tavoiteltuja ulkopuoliselle sivustolle johtavia (lähteviä) klikkauksia, mutta joukossa on myös muutamia (7) Facebookin sisäisiin kohteisiin johtaneita linkin klikkauksia.

Miten hyödyntää klikkausten raportointia?

Ensimmäiseksi on tärkeää tiedostaa, että kaikki raportoidut klikkaukset eivät ole saman arvoisia.

Tästä johtuen kaikki klikkaukset eivät myöskään ole mainostajan tavoitteiden kannalta hyödyllisiä.

Kaikki klikkaukset -sarake ei useimmiten kerro kovin paljoa siitä, kuinka hyvin mainoskampanja toimii suhteessa sille asetettuun tavoitteeseen.

Seuraa sitä, mitä mainoskampanjalla tavoitellaan

Mainoskampanjan seuranta perustuu aina kampanjalle asetettuun tavoitteeseen – sitä seurataan, mitä mainoskampanjalla on lähdetty tavoittelemaan.

Esimerkiksi: jos mainoskampanjan tavoitteena on ohjata kävijöitä verkkokauppaan, ja mainoskampanja on luotu Liikenne-tavoitetta käyttäen, klikkausten seurannassa kannattaa keskittyä lähtevien klikkausten määrään.

Facebookilla on tapana raportoida mainoskampanjoiden tehokkuuteen liittyvät asiat siten, että mainostajan tavoitteiden kannalta tärkein tieto ei välttämättä ole pinnalla ja helposti nähtävissä.

Mainostajan on itse osattava kaivaa raporteista esiin se tieto, joka on kampanjan toimivuuden arvioinnin kannalta tärkeintä.

Tämä edellyttää perehtymistä mainosraportteihin sen verran, että raporteista osataan seuloa esiin myös piilossa olevia tilastoja, kuten tässä artikkelissa kerrottu lähtevien klikkausten lukumäärä.

Tilaa Digiopiston blogi

Päivitä osaamistasi jatkuvasti – tilaa Digiopiston blogi. Saat hyödylliset artikkelit jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Yhteystietojasi säilytetään ja käytetään sivuston tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla. Voit milloin tahansa perua blogiartikkeleiden tilauksen.

Ota yhteyttä

Lähetä viestisi alla olevalla lomakkeella. Täytäthän ystävällisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Tällä lomakkeella ilmoittamiasi yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoosi vastaamiseen.