Facebook-mainonnan klikkausten raportointi: Kaikki vs. linkin klikkaukset

Facebook-mainonnan klikkausten raportointi: Kaikki vs. linkin klikkaukset

Facebook-mainosten seurantaraporteista löytyy klikkauksille kaksi eri saraketta: Kaikki klikkaukset ja Linkin klikkaukset. Mitä eroa näillä on – ja kumpaa pitäisi seurata tarkemmin?

Klikkausten merkitys Facebook-mainonnassa

Facebook-mainonnassa, ja verkkomainonnassa yleensäkin, keskeisin tavoite ei koskaan ole pelkästään mainosten näyttäminen kohdeyleisölle.

Mainostajalle on tärkeintä, että kun mainos näytetään, sitä myös klikataan mahdollisimman usein. Hyvin toimivalla verkkomainoksella on korkea klikkausten määrä suhteessa näyttökertoihin. Tätä mitataan mainoksen klikkausprosentilla.

Mainoksen klikkaaja ohjataan johonkin mainostajan tavoitteiden kannalta hyödylliseen paikkaan, joka voi olla esimerkiksi:

 • Kohdesivu (laskeutumissivu) mainostajan omalla verkkosivustolla
 • Yksittäinen tuote tai tuoteosasto verkkokaupassa
 • Liidilomake Facebookissa
 • Sovelluskauppa
 • Messenger-viestin lähettäminen

Mainoksiin lisätään kävijöiden ohjaamista varten linkkejä edellä mainitun kaltaisiin kohteisiin, kunkin yksittäisen kampanjan tavoitteen mukaan.

Lopputuloksena on liikennettä mainostajan valitsemaan paikkaan, joka voi olla Facebookissa tai Facebookin ulkopuolella.

Facebook-mainostajan kannalta klikkausten, ja erityisesti kampanjan tulosten kannalta linkin klikkausten, seuranta on tästä johtuen tärkeää.

Miten Facebook-mainoskampanjan klikkausten raportointi toimii

Ensimmäiset Facebook-mainoskampanjan seurantatiedot ilmestyvät raportteihin muutaman tunnin kuluttua kampanjan käynnistymisen jälkeen.

Ohessa on esimerkkikampanjan näyttämiseen ja klikkauksiin liittyvä tilasto valitulta seurantajaksolta.

Kyseessä on Liikenne-tavoitteella luotu kampanja, jonka tarkoituksena on ohjata kävijöitä mainostajan verkkosivustolle.

Kampanjan mainoksilla on ollut seurantajakson aikana yhteensä 12 988 näyttökertaa (vasemmanpuoleisin sarake).

Punaisella kehyksellä varustetussa sarakkeessa “Kaikki klikkaukset” näkyy lukema 755, joka on kaikkien kampanjan mainoksiiin kohdistuneiden klikkausten lukumäärä seurantajakson aikana.

Vasemmalla näkyy toinen punaisella kehystetty sarake “Linkin klikkaukset”, jossa klikkausten määrä on 203.

Keskimääräinen klikkauskohtainen kustannus on ollut 0,06 €/klikkaus, ja tämä näkyy oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa, jonka otsikko on “CPC (kaikki).”

Keskimääräinen linkin klikkauksen kustannus on ollut 0,23 €/klikkaus, ja tämä näkyy sarakkeessa, jonka otsikko on “CPC (linkin klikkauksen kustannus).”

Mitä eroa on Kaikki klikkaukset- ja Linkin klikkaukset -sarakkeilla?

Kaikki klikkaukset

Kaikki klikkaukset -sarakkeessa raportoidaan kaikkien mainosklikkausten kokonaismäärä, riippumatta klikkauksen kohteesta.

Facebook-mainosten klikkausten raportointi - kaikki klikkaukset

Raportoitu klikkausten määrä sisältää myös mainoksissa olevien linkkien klikkaukset, mutta niiden lisäksi sarakkeessa näkyvät kaikkiin muihin mahdollisiin kohteisiin osuneet klikkaukset, esimerkiksi Facebook-sivun profiilikuvaan kohdistetut klikkaukset.

Kaikki klikkaukset -sarakkeen lukema on tästä syystä korkeampi kuin Linkin klikkaukset -sarakkeen. Tämä kertoo siitä, että vaikka mainoksen tavoitteena on ohjata liikennettä Facebookin ulkopuoliselle sivustolle, kaikki tilastoidut klikkaukset eivät suinkaan ole mainoksen tavoitteeseen liittyviä.

Linkin klikkaukset

Linkin klikkaukset -sarakkeessa raportoidaan ainoastaan mainoksessa olevien linkkien klikkausten lukumäärä.

Tässä on huomioitava, että linkin kohde voi olla jompikumpi seuraavista:

 1. Facebookin (Meta) sisäinen kohde, esimerkiksi Facebookin liidilomake
 2. Facebookin (Meta) ulkoinen kohde, esimerkiksi verkkokaupan tuotesivu

Linkin klikkauksiin raportoidaan siis monia erilaisia kohteita, ei pelkästään Facebookin ulkopuolisille laskeutumissivuille johtavien linkkien klikkaukset.

Tämä voi olla jossain määrin hämmentävää: mainostaja saattaa olettaa, että jos hän luo kampanjan, jonka mainoksissa on linkki hänen verkkosivustolleen, KAIKKI raportoidut linkin klikkaukset ovat sivustolle johtavien linkkien klikkauksia.

Näin ei siis välttämättä ole. Osa raportoiduista linkin klikkauksista voi olla sellaisia, joiden kohde on Metan sisäinen.

Lähtevät klikkaukset

Mainosraporteissa on asian selvittämiseksi käytettävissä Lähtevät klikkaukset -sarake, joka ei oletusraportissa (Teho ja klikkaukset) näy, mutta jonka pystyy lisäämään valitsemalla Mukauta sarakkeita ja sen jälkeen lisäämällä sarakkeen Lähtevät klikkaukset.

Facebook-mainosraportti - lähtevien klikkausten seuranta

Kun tämän sarakkeen lisää seurantaraporttiin, linkin klikkaukset saa purettua kahteen ryhmään:

 1. Linkin klikkaukset, jotka johtivat Facebookin ulkopuoliselle sivulle (Liikenne-kampanjoissa juuri ne tärkeät klikkaukset!)
 2. Linkin klikkaukset, jotka johtivat Facebookin sisäiseen kohteeseen
Facebook-mainoskampanjan linkin klikkausten raportointi - lähtevät klikkaukset mukana

Esimerkkikampanjassa suurin osa linkin klikkauksista (196/203) on ollut tavoiteltuja ulkopuoliselle sivustolle johtavia (lähteviä) klikkauksia, mutta joukossa on myös muutamia (7) Facebookin sisäisiin kohteisiin johtaneita linkin klikkauksia.

Miten hyödyntää klikkausten raportointia?

Ensimmäiseksi on tärkeää tiedostaa, että kaikki raportoidut klikkaukset eivät ole saman arvoisia.

Tästä johtuen kaikki klikkaukset eivät myöskään ole mainostajan tavoitteiden kannalta hyödyllisiä.

Kaikki klikkaukset -sarake ei useimmiten kerro kovin paljoa siitä, kuinka hyvin mainoskampanja toimii suhteessa sille asetettuun tavoitteeseen.

Seuraa sitä, mitä mainoskampanjalla tavoitellaan

Mainoskampanjan seuranta perustuu aina kampanjalle asetettuun tavoitteeseen – sitä seurataan, mitä mainoskampanjalla on lähdetty tavoittelemaan.

Esimerkiksi: jos mainoskampanjan tavoitteena on ohjata kävijöitä verkkokauppaan, ja mainoskampanja on luotu Liikenne-tavoitetta käyttäen, klikkausten seurannassa kannattaa keskittyä lähtevien klikkausten määrään.

Facebookilla on tapana raportoida mainoskampanjoiden tehokkuuteen liittyvät asiat siten, että mainostajan tavoitteiden kannalta tärkein tieto ei välttämättä ole pinnalla ja helposti nähtävissä.

Mainostajan on itse osattava kaivaa raporteista esiin se tieto, joka on kampanjan toimivuuden arvioinnin kannalta tärkeintä.

Tämä edellyttää perehtymistä mainosraportteihin sen verran, että raporteista osataan seuloa esiin myös piilossa olevia tilastoja, kuten tässä artikkelissa kerrottu lähtevien klikkausten lukumäärä.

Facebookin syrjinnän vastaiset mainoskäytännöt – uusi vaatimus

Facebookin syrjinnän vastaiset mainoskäytännöt – uusi vaatimus

Facebookin syrjinnän vastaiset mainoskäytännöt kieltävät käyttämästä Facebook-mainostuotteita yksittäisiä ihmisiä tai ihmisryhmiä syrjivällä tavalla. Mainostajien on sitouduttava noudattamaan syrjinnän vastaisia käytäntöjä ja erikseen vakuutettava tämä Facebookille. Henkilökohtaisen syrjinnän vastaisten mainoskäytäntöjen noudattamislupauksen lisäksi vastaava vakuutus on nyt annettava myös järjestelmäkäyttäjien puolesta. Ehtojen hyväksynnän laiminlyönti voi johtaa mainosten luomiskieltoon.

(lisää…)
Esittelyssä Facebookin dynaamiset tuotemainokset

Esittelyssä Facebookin dynaamiset tuotemainokset

Mainostaminen Facebookissa ja Instagramissa on hyvä menetelmä hankkia näkyvyyttä verkkokaupalle ja ohjata tuotteista kiinnostuneita asiakkaita tutustumaan verkkokaupan tarjontaan.

Kun tavoitteena on kasvattaa verkkokaupan myyntiä ja tehdä se mahdollisimman kustannustehokkaasti, yksi erityinen Facebook-mainonnan muoto nousee kuitenkin kirkkaasti yli muiden: Facebookin dynaamiset tuotemainokset.

Facebookin dynaamisten tuotemainosten avulla verkkokauppaan voidaan luoda ”ikivihreä” mainoskampanja, joka poimii kuumien asiakkaiden joukosta ostajia, jotka eivät ensimmäisen käyntinsä yhteydessä tee tilausta katselemistaan tuotteista.

Parhaimmillaan Facebookin dynaaminen tuotemainonta on erinomaista tulosta takova myyntiautomaatti, joka toimii päivästä ja viikosta toiseen ilman jatkuvaa mainosten muokkausta tai kohdeyleisön viilaamista.

Mitä Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat?

Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat erityisesti verkkokaupoille tarkoitettuja mainoksia, joiden tavoitteena on tuottaa myyntiä (ostokonversioita).

Dynaamisia tuotemainoksia näytetään Facebookissa ja Instagramissa sellaisille verkkokaupan vierailijoille, jotka ovat katselleet tuotteita tai lisänneet tuotteita ostoskoriin, mutta eivät ole tehneet tilausta.

Dynaamisten tuotemainosten kohdeyleisöön lisääminen tapahtuu automaattisesti edellä mainittujen tapahtumien yhteydessä riippumatta siitä, mistä liikenteen lähteestä asiakas on tullut verkkokauppaan.

Esimerkki:

Kalle tekee tietokoneeltaan Googlen hakukoneessa hakuja ja klikkaa hakutulossivulla verkkokauppaasi johtavaa linkkiä.

Hän katselee verkkokaupassa tuotetta X ja lopulta lisää sen ostoskoriin.

Kalle ei kuitenkaan tee tilausta, vaan poistuu hetken kuluttua verkkokaupasta ja siirtyy selailemaan muita verkkosivustoja.

Parin tunnin kuluttua Kalle päättää käväistä Instagramissa tarkistamassa viimeisimmät päivitykset. Avattuaan Instagramin puhelimeltaan ja hetken selailtuaan hän huomaa, että tuotteen X mainos näkyy muun sisällön joukossa.

Kalle muistaa harkintavaiheeseen jääneen tilausasian ja klikkaa mainosta.

Hän etsii tuotteen tiedoista vielä vastauksen pariin edellisen käynnin aikana selvittämättä jääneeseen kysymykseen ja tekee tilauksen.

Miksi käyttää verkkokaupassa Facebookin dynaamisia tuotemainoksia?

Asiakkaiden käyttäytyminen verkossa on impulsiivista ja täynnä nopeita käänteitä ja suunnitelmien muutoksia.

Erilaiset viestit, merkkiäänet ja muut ärsykkeet vetävät digitaalisten laitteiden käyttäjien huomiota jatkuvasti eri suuntiin.

Verkko-ostokset jäävät usein kesken siksi, että asiakkaan huomio kiinnittyy johonkin verkkokaupan ulkopuolelta tulevaan ärsykkeeseen, esimerkiksi jostakin sosiaalisen median kanavasta tulevaan uuden viestin merkkiääneen.

Pelasta kesken jääneet ostokset

Verkkokaupoissa suurin osa luoduista ostoskoreista hylätään (jopa 70 prosenttia).

Osa hylätyistä ostoskoreista on mahdollista pelastaa myynniksi, mikäli ostoskorin luonut verkkokaupan vierailija vain onnistutaan tavoittamaan jollakin tavalla.

Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat hyvä väline juuri tähän tarkoitukseen.

Ostokonversion tuottamiseen tarvitaan usein monta kohtaamista, joiden yhteisvaikutuksesta asiakas lopulta tekee tilauksen.

Luo ikivihreitä mainoskampanjoita

Toinen tärkeä syy käyttää verkkokaupassa Facebookin dynaamisia tuotemainoksia on se, että dynaamiset tuotemainoskampanjat ovat ”ikivihreitä.”

Tämä tarkoittaa sitä, että dynaamiset tuotemainoskampanjat eivät kärsi Facebook-mainonnan yleisistä ongelmista: mainosten lyhyestä elinkaaresta ja nopeasta tehon heikkenemisestä näyttökertojen määrän kasvaessa.

Dynaamisten tuotemainosten sisältö ensinnäkin luodaan automaattisesti, jolloin asiakas näkee mainoksessa sellaisia tuotteita, joita hän on hiljattain käynyt katselemassa. Ellei asiakas käy jatkuvasti muutaman päivän välein katsomassa verkkokaupassa samaa tuotetta (ostamatta sitä), hän ei milloinkaan näe samaa mainosta Facebookissa tai Instagramissa päivästä ja viikosta toiseen.

Jos jokin tuote poistuu verkkokaupan valikoimasta, se poistuu automaattisesti myös mainonnasta, koska sitä ei voi enää katsella verkkokaupassa.

Kun verkkokauppaan tulee uusi tuote, se ilmestyy näkyviin mainoksiin välittömästi sen jälkeen, kun joku käy ensimmäisen kerran katsomassa sitä (tai lisäämässä sen ostoskoriin, riippuen siitä miten mainosten näyttämisen asetukset on määritelty).

Toiseksi: dynaamisten tuotemainosten kohdennettu yleisö vaihtuu jatkuvasti, sillä mainoksia näytetään kohdennettuun yleisöön kuuluville ihmisille yleensä vain hyvin lyhyen aikaa (esimerkiksi 3 – 7 päivän ajan).

Lisäksi mainoksia voivat nähdä vain sellaiset henkilöt, jotka ovat käyneet
verkkokaupassa katselemassa tuotteita. 

Verkkokaupan dynaaminen tuotemainoskampanja voi olla käynnissä keskeytyksettä periaatteessa niin kauan, kuin verkkokauppa on
toiminnassa.

Keskimääräistä korkeampi ostojen mainostuotto

Verkkokaupassa mainonnan tärkein tehokkuusmittari on ostojen mainostuotto (ROAS, Return On Advertising Spend).

Suhdeluku ROAS kertoo, kuinka moninkertaisena mainontaan käytetty raha saadaan takaisin myyntinä.

Esimerkiksi ROAS = 20 tarkoittaa sitä, että mainontaan sijoitettu euro tuo 20 euroa myyntiä.

Facebookin dynaamiset tuotemainokset ovat tällä tunnusluvulla mitattuna useimmiten verkkokauppiaan parhaiten kannattavimmat mainokset.

Parhaiten toimivien dynaamisten tuotemainoskampanjoiden ostojen mainostuotto on jopa 50 – 100 -kertainen.

Mitä dynaamista tuotemainontaa varten tarvitaan?

Dynaamisten tuotemainosten avulla voidaan saavuttaa merkittäviä tehokkuushyötyjä verkkokaupan mainonnassa.

Näiden hyötyjen saamiseksi on aluksi nähtävä hieman vaivaa, jotta dynaamisia tuotemainoksia päästään näyttämään verkkokaupan asiakkaille.

Facebook-pikseli

Dynaamisten tuotemainosten näyttämiseksi Facebookissa ja Instagramissa on verkkokaupassa ensinnäkin oltava asennettuna Facebook-pikseli siten, että se lähettää Facebookin mainosjärjestelmään tiedot sivujen katselun lisäksi myös verkkokaupan tapahtumista (tuotteen katselu, ostoskoriin lisääminen, osto).

Facebook-pikseli seuraa verkkokaupan tapahtumia - sisällön katselu, lisäys ostoskoriin, osto

Näiden tapahtumatietojen avulla dynaamisten tuotemainosten näyttäminen voidaan kohdentaa verkkokaupan kävijöille halutulla tavalla.

Lisäksi ennen kuin dynaamisia tuotemainoksia voidaan näyttää, on tehtävä joitakin tavanomaisista Facebook-mainoskampanjoista poikkeavia järjestelyjä.

Tärkein erityisesti dynaamisen tuotemainonnan valmisteluun liittyvä toimenpide on Tuoteluettelon luominen Facebook-mainosjärjestelmässä.

Tuoteluetteloon on lisättävä keskeiset ja ajantasaiset tiedot niistä tuotteista, joita halutaan mainostaa dynaamisten tuotemainosten avulla.

Tuoteluettelon tarvitsemia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Tuotteen nimi
 • Tuotekuvaus
 • Hinta
 • Alennettu hinta (jos sellainen on)
 • Saatavuus

Tuotetietojen lisääminen tuoteluetteloon tapahtuu tuotesyötteen avulla.

Tuotesyöte on määrämuotoinen tuotetietoja sisältävä tiedosto, joka yhdistetään haluttuun tuoteluetteloon Facebook-mainostilillä.

Tuotesyöte voi olla automaattinen tai manuaalinen.

Yksinkertaisen ja harvoin muuttuvan tuoteluettelon tiedot voi ladata Facebookin mainosjärjestelmään manuaalisesti esimerkiksi .csv-muotoisena laskentataulukkona.

Manuaalinen ratkaisu sopii vain sellaisille pienille verkkokaupoille, joilla on vähän tuotteita ja tuotetiedoissa tapahtuu muutoksia vain harvoin.

Käytännössä useimmat verkkokaupat tarvitsevat automaattisen tuotesyötteen, jolloin Facebook-tuoteluettelon tiedot päivitetään tiedostosiirtona halutulla aikavälillä (esimerkiksi kerran vuorokaudessa).

Automaattinen tuotesyöte luodaan verkkokaupan järjestelmässä.

WooCommerce-verkkokaupassa suositeltava tapa on luoda tuotesyöte käyttämällä PixelYourSite Product Catalog Feed for WooCommerce -lisäosaa.

Kun tuoteluettelo on valmis ja siihen on lisätty tuotetiedot tuotesyötteen avulla, tuoteluetteloon on vielä yhdistettävä verkkokauppaan asennettu Facebook-pikseli.

Tämän jälkeen kaikki dynaamisen tuotemainonnan käynnistämiseen tarvittavat valmistelut on tehty.

Dynaamisen Facebook-tuotemainoskampanjan luominen

Kun tarvittavat valmistelut on tehty, päästään luomaan ensimmäinen dynaaminen tuotemainoskampanja Facebookin mainoskäyttöliittymän avulla.

Kampanjan tavoite

Kampanjan tavoitteeksi valitaan Luettelomyynti. Dynaamisia tuotemainoksia ei voi luoda käyttämällä muita kampanjatavoitteita.facebook dynaamiset tuotemainokset aseta tavoite luettelomyynti

Tuoteluettelo

Seuraavaksi valitaan tuoteluettelo, johon sisältyviä tuotteita dynaamisilla tuotemainoksilla on tarkoitus mainostaa.

facebookin dynaamiset tuotemainokset valitse luettelo

Nimeä kampanja siten, että tunnistat sen helposti myöhemmin seurantaraporteista.

Kampanjan lisäksi luodaan samalla kampanjaan mainosjoukko sekä mainos. Voit nimetä nämä haluamallasi tavalla jo tässä vaiheessa.

facebookin dynaamiset tuotemainokset kampanjan nimi

Mainostettavien tuotteiden valinta

Kampanjan nimeämisen jälkeen määritellään kampanjan ensimmäisen mainosjoukon asetukset.

Mikäli tuoteluettelosta on luotu useampia tuotejoukkoja, valitaan aluksi se tuotejoukko, johon kuuluvia tuotteita näytetään tämän mainosjoukon mainoksissa.

Valitse tuotejoukko, jonka tuotteita näytetään mainoksissa.

Ellei tuotejoukkoja ole luotu, mainostetaan tuoteluettelon
kaikkia tuotteita.

Kohdentaminen

Kun tarkoitus on näyttää mainoksia verkkokaupan tuotteita katsoneille tai ostoskoriin lisänneille, mainosjoukon kohdentamisasetuksista valitaan tätä tavoitetta vastaava vaihtoehto (näytä mainoksia ihmisille, jotka ovat vuorovaikutuksessa tuotteidesi kanssa Facebookissa ja Facebookin ulkopuolella).

Valitse mainosten näyttäminen tuotteiden kanssa vuorovaikutuksessa olleille.

Tämän jälkeen voidaan päättää, millaisia tarkempia ehtoja käytetään mainosten näyttämisessä valitulle kohderyhmälle.

Tavanomaisessa dynaamisessa tuotemainoskampanjassa käytetään
ensimmäistä vaihtoehtoa ”Katsottu tai lisätty ostoskärryyn mutta ei ostettu.”

Kohdentamisasetus edellisen perusteella.

Tämän valinnan avulla mainoksia näytetään niille ihmisille, jotka ovat

 • Katsoneet tuotteita määritellyn ajanjakson sisällä lisäämättä niitä ostoskoriin
 • Katsoneet tuotteita JA sen jälkeen lisänneet niitä ostoskoriin

Kummassakin tapauksessa mainoksia näytetään kohdeyleisöön kuuluvalle henkilölle vain, mikäli katseltua tai ostoskoriin lisättyä tuotetta ei ole ostettu. Tuotteen ostaminen poistaa henkilön automaattisesti mainosten kohdeyleisöstä, eikä hänelle tämän jälkeen enää näytetä ostettuun tuotteeseen liittyviä mainoksia.

Mahdollista on rajata mainosten kohderyhmä myös jälkimmäiseen joukkoon kuuluviin verkkokaupan vierailijoihin (lisätty ostoskoriin mutta ei ostettu). Tämä pienentää mainosten kohdennettua yleisöä merkittävästi, sillä vain murto-osa tuotteita katselevista verkkokaupan vierailijoista myös lisää tuotteita ostoskoriin.

Sijoittelut

Dynaamisia tuotemainoksia voidaan näyttää vain videomainoksille tarkoitettuja sijoitteluja lukuun ottamatta kaikkialla Facebookissa, Instagramissa ja Facebookin Audience Network -kumppaniverkostossa.

Sijoittelujen valinta voidaan antaa joko Facebookin mainosjärjestelmän tehtäväksi (automaattiset sijoittelut) tai valita käytettävät sijoittelut itse (Muokkaa sijoitteluja -valinnan kautta).

Ellei mitään erityistä syytä esimerkiksi joidenkin sijoittelujen pois sulkemiseen ole, automaattisia sijoitteluja kannattaa käyttää. Facebookin mainosjärjestelmä optimoi tällöin mainosten näyttämisen automaattisesti painottamaan sellaisia sijoitteluja, jotka tuottavat kampanjan tavoitteen kannalta parhaan tuloksen.

Optimointi

Mainostilin historiasta riippuen Facebookin järjestelmä ehdottaa mainosten jakelun optimointivaihtoehdoksi joko

 • Liikennettä (pienemmät mainostilit, vähän konversiotapahtumia)
 • Konversioita (isommat mainostilit, paljon aikaisempia konversiotapahtumia)

Valinta näiden väliltä kannattaa yleensä tehdä Facebookin suosituksen mukaisesti. Optimointi konversioille ei toimi kunnolla, jos aikaisempien konversiotapahtumien määrä on liian pieni.

Valitse mainosten jakelun optimointitapa.

Konversioille optimoinnissa on lisäksi mahdollisuus valita erikseen konversiotapahtuma, johon mainosten näyttäminen optimoidaan.

Jos kohdeyleisöksi on määritelty tuotteiden katselu tai lisääminen ostoskoriin, voidaan pienemmissä verkkokaupoissa testata optimointia valinnalla ”ostoskärryyn lisääminen”, sillä näitä tapahtumia on aina enemmän kuin loppuun vietyjä ostoksia.

Yleensä myyntiin tähtäävissä luettelomyynti-kampanjoissa kuitenkin käytetään optimointia Osto-konversiotapahtumille. Mainosten näyttäminen siis optimoidaan sellaisille henkilöille, jotka suurimmalla todennäköisyydellä vievät ostoksensa loppuun nähtyään mainoksen.

Dynaaminen tuotemainoskampanja käynnistetään yleensä sillä ajatuksella, että se tulee olemaan pitkäaikainen. Siksi mainosjoukon aikatauluksi voidaan valita ”Esitä mainosjoukkoani jatkuvasti tästä päivästä alkaen.

Konversiojakso

Konversiojakson valinnan avulla Facebookin mainosjärjestelmälle voidaan antaa ohjeita liittyen siihen, millaisille ihmisille mainoksia kannattaa näyttää.

Valitse konversiojakso

Oletuksena on, että konversiota odotetaan 7 päivää mainoksen klikkauksen jälkeen. Jos asiakkaiden käyttäytymiselle on tyypillistä, että ostos tehdään hyvin nopeasti mainoksen klikkauksen jälkeen tai ei lainkaan, konversiojaksoksi voi valita 1 päivää klikkauksen jälkeen.

Mainoksen luominen

Dynaamisessa tuotemainonnassa voidaan tilanteesta riippuen käyttää

 • Karusellimainoksia (useita tuotteita samassa mainoksessa)
 • Kuvamainoksia (mainoksessa yksi tuote)
 • Kokoelma-mainoksia (koko näytön mobiilinäkymä)

Dynaamisten tuotemainosten luonteeseen kuuluu, että huomattava osa mainosten sisällöstä luodaan automaattisesti sen perusteella, mitä tuotetta verkkokaupan vierailija on katsellut.

Jos käytetään Yksittäinen kuva -mainosmuotoa, mainoksessa näkyy tällöin viimeksi katseltu tai ostoskoriin lisätty tuote.

Tuotteen kuva haetaan mainokseen automaattisesti, joten mainoksen luomisen yhteydessä kuvia ei tarvitse ladata tai valita erikseen.

Mainoksen otsikon, varsinaisen tekstin ja lisätekstin voi luoda osittain dynaamisesti lisäämällä näihin kenttiin paikkamerkkejä.

Mainoksiin voidaan lisätä tietoa dynaamisesti paikkamerkkien avulla.

Jos esimerkiksi mainoksen otsikkoon halutaan näkyville tuotteen nimi, otsikkokenttään voidaan lisätä paikkamerkki ”Nimi.” Tällöin kaikissa näytettävissä mainoksissa otsikkona näkyy katsellun tai ostoskoriin lisätyn tuotteen nimi.

Kielet

Facebookin dynaamisia tuotemainoksia voi luoda myös monikielisinä, jolloin asiakkaille näytetään heidän kielivalintojaan vastaava versio aina, kun sopiva kieli on lisätty mainokseen.

Seuranta

Dynaamisia tuotemainoksia käytettäessä Facebook-pikselin tulee olla liitettynä mainoksiin.

Lisäksi mainoksiin voidaan lisätä UTM-tunnisteita, joiden avulla mainosten tuottamaa liikennettä ja konversioita voidaan seurata myös verkkokaupan Google Analytics -seurannan avulla.

Puuttuuko tämä tehokas mainosmuoto vielä verkkokaupastasi?

Digiopistoon on tulossa koulutus Facebookin dynaamisesta tuotemainonnasta. Tilaa Digiopiston uutiskirje alla olevalla lomakkeella, saat tiedon kun koulutus julkaistaan.

Tekoäly ja koneoppiminen tulivat mainostajan avuksi

Tekoäly ja koneoppiminen tulivat mainostajan avuksi

Wikipediassa tekoäly määritellään näin: Tekoäly eli keinoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja.

Edelleen Wikipedian mukaan koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jonka tarkoituksena on saada ohjelmisto toimimaan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisen käyttäjän toiminnan perusteella.

Tekoälyn ja koneoppimisen soveltamismahdollisuudet ovat laajat monilla inhimillisen toiminnan alueella. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä yleiskatsausta tekoälyn ja koneoppisen hyödyntämismahdollisuuksiin, vaan keskittyä yhteen tekoälyn ja koneoppimisen soveltamiskohteeseen, verkkomainontaan. (lisää…)

Ota yhteyttä